• Information
  • description

Real estate details

Real estate type
Land For building
size
670 m²
Ad code
PZ1574245936544
description

Svetla, sončna, ravna, pravokotna parcela, 300 m oddaljena od izvoza Krtina avtoceste Ljubljana Celje. Domžale so oddaljene približno 5 km, Ljubljana BTC pa 16 km.

Parcela leži v ureditvenem območju Krtina –zahod z osnovno namensko rabo prostora: območje stanovanj in podrobnejšo namensko rabo: morfološka enota S 3/a – območje stanovanjske gradnje, prosto stoječa zidava v območju v katerem Občina Domžale nima predkupne pravice.

Urejen dostop do parcele po občinski cesti z vknjiženo služnostna pravico hoje in vožnje z vsemi vozili po poti v korist vsakokratnega lastnika predmetne parcele kot tudi vknjiženo služnostno pravico vgradnje vodovodnega priključka in priključka fekalne kanalizacije in služnostno pravico vgradnje priključka meteorne kanalizacije.

Za parcelo je pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo za enostanovanjske stavbe tlorisnih dimenzij 10,80 m2 x 8,00 m2. Višina stanovanjskega objekta:

  • Etažnost: pritličje in nadstropje (P+1),
  • kota pritličja +- 0,0 0m = 311,20 m nadmorske višine ( absolutna kota
  • višina objekta( od kote pritličja ): +7,82 m

Streha stanovanjskega objekta mora biti simetrična dvokapnica z naklonom strešine 38 stopinj, ter s smerjo slemena SZ-JV. Kritina mora biti opečni zareznik v sivi barvi.

Na zemljišču predvidene gradnje  morata biti zagotovljeni 2 (dve) parkirišči za osebna vozila.

Kupec poleg kupnine prodajalcu pokrije del stroškov prodaje v višini 2% od pogodbene prodajne cene.

Vabimo Vas, da nas kontaktirate za posredovanje pri prodaji ali oddaji vaše nepremičnine na info@hiskaabc.si

Similar real estates nearby

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.