100,000

  • Information
  • description
  • Video

Real estate details

Real estate type
Holiday Home Hotel
Ad code
TPprojektSVNSV
size
423 m²
parcel
3,718 m²
year of building
1990
flat
Basement + ground floor + attic

Location information

country
Slovenia
region
Pomurska
area
Moravske Toplice
location
Suhi Vrh
Position
Countryside
description

OPOZORILO! Kupcem NI potrebno plačati plačila za posredovanje zato brez skrbi in kar na dan z vprašanji! Prodamo večji objekt dokončan do 3 podaljšane gradbene faze, ki se nahaja na parcelni številki 760 k.o. Suhi vrh v Občini Moravske Toplice. Proti koncu prejšnjega tisočletja se je tedanja lastnica ponujene nepremičnine podala v izgradnjo predmetne nepremičnine z namenom izdelave stavbe v butični hotel sredozemskega tipa. Žal, se ji je zaradi osebnih finančnih zadev projekt izjalovil in od tedaj zadeva sameva na prekrasni ravni parceli na vrhu planote v Krajinskem Parku Goričko. Vidi/razgledi so fantastični in segajo daleč na prekmursko ravnico in po planotah krajinskega parka. Pred nekaj leti se je nepremičnina prodala novemu, tujemu, lastniku, ki je nadaljeval s podobno zgodbo in sicer z idejnim projektom v objekt s prenočišči z zunanjim bazenom. IDZ to je idejna zasnova za gradnjo: REKONSTRUKCIJA IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI TER NOVA GRADNJE projektanta RATING, Oto Ratnik s.p. iz Murske Sobote se nahaja v pri nas v elektronski obliki in jo z veseljem posredujemo vsem zainteresiranim strankam. Sedanji lastnik se je odločil za prodajo nepremičnin zaradi osebnih razlogov, ker pa mu slovenske banke ne želijo odpreti poslovnega računa (zaradi nam neznanih razlogov) je možen nakup predmetne nepremičnine samo v obliki nakupa njegove firme/podjetja z vsemi nepremičninami in obveznostmi. To je edina varianta prodaje saj se prodajalec se z drugimi variantami ne strinja. IDZ je bila izdelana leta 2017 in sicer gre za manj zahteven objekt  šifre podrazreda CC-SI 1211 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev ter CC-SI 24122 Drugi gradbeno-inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas. Parcela v naravi predstavlja dvorišče in deloma travnik velikosti 3.713 m2 ter je pozidana z objektom "L" oblike gabaritov K+P+M neto uporabne površine 423 m2 ( pravokotna tlorisna površina 20,52 x 14,39 m. Zemljišče je komunalno opremljeno in ima urejeni dovozni priključek na občinsko pot, par. št. 5085 k.o. Suhi vrh katera poteka mimo predmetne nepremičnine. Okolica ponujene nepremičnine je redko pozidana s stanovanjskimi in gospodarskimi zgradbami ter je v večjem delu predstavlja kmetijska zemljišča in gozd. Stavba je zgrajena v masivni izvedbi (opečna gradnja) z AB potresnimi vezmi in masivnimi AB medetažnimi ploščami. Načrtovan je vkopan, armiranobetonski, bazen obložen s keramiko velikosti 12,00  x 6,00 m. Streha na objektu je lesena simetrična dvokapnica s čopi in strešnimi hišicami in je prilagojena obliki objekta v 35 stopinjskem naklonu. Kritina je opečna v naravni barvi. Kanalizacija se izvede v lastni režiji preko čistilne naprave. Meteorne vode se lahko preko peskolovce odvajajo v ponikalnico .Stavbo je potrebno priključiti na javno vodovodno omrežje po pogoji upravljavca. Urejen je priključek na NN električno omrežje predvidena moč 3 x 25A. Nepremičnina je prosta bremen. Prevzem je možen takoj po plačilu celotne kupnine. Davke in agencijsko provizijo plača prodajalec, stroške prepisa pri pravniku ali notarju ter stroške vknjižbe v Zemljiško Knjigo pa plača kupec. Za dodatna vprašanja ali ogled Vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta.

Verlassenes Bauprojekt zum Verkauf im Kurort Moravske Toplice - Slowenien. Dieses Gebäude befindet sich in einer beherrschenden Stellung auf einer Anhöhe über dem Kurort Moravske Toplice und wird nun zur weiteren Entwicklung angeboten. Vor ein paar Jahren wurde es an einen neuen Eigentümer aus Übersee verkauft, der sich entschied, das Projekt in ein Gebäude mit Touristenunterkünften zusammen mit einem Außenpool zu verwandeln. Es ist ideal für den Zweck und ein neuer Besitzer kann es für Sport, Erholung oder Freizeit nutzen, gemäß der ursprünglichen Idee. Das Gebäude ist "L" -förmig und das Grundstück ist Teil einer Wiese von 3713 m² und das Grundstück hat eine Nutzfläche von 423 m². Es gibt eine gute Straßenanbindung. Das bestehende Gebäude ist Ziegelbau mit Ziegeldach. Ein Abwasserbehandlungssystem ist installiert. Strom ist verfügbar.

Abandoned building project for sale in Moravske Toplice Spa resort – Slovenia Located in a commanding position on high ground above the Spa Resort of Moravske Toplice this building is now offered for further development. A few years ago it was sold to a new overseas owner who decided to try and complete the project into a building with tourist accommodation together with an outdoor swimming pool. It is ideal for the purpose and a new owner can use it for sport, recreation or leisure use in line with the original idea. The building is “L” shaped and the land is part meadow of 3713 sq m and the property has a usable area of 423 sq m. There is good road access. The existing building is brick construction with a tiled roof. A sewage treatment system is installed.  Electricity is available.

Заброшенный строительный проект для продажи вблизи спа-курорта Moravske Toplice - Словения. Расположенное на возвышенности над курортным посёлком Моравске Топлице, здание на 3 этапе строительства теперь предлагается для дальнейшего развития.  Несколько лет назад оно было продано новому владельцу, который решил попробовать  завершить проект постройки отеля средиземноморского типа. К сожалению, ему не удлось закончить начатое,так как это место идеально подходит для подобной цели, и новый владелец в дальнейшем может использовать его по своему желанию для занятий спортом, для спа или отдыха . Виды  с точки расположения постройки просто фантастические. Здание имеет форму «L», а земельный участок предтавляет собой огромный луг ( площадь 3713 кв. М.) Площадь дома, в свою очередь, составляет 423 кв.м. Хороший доступ к дороге имеется. Существующее здание - кирпичная конструкция с черепичной крышей. Установлена ​​система очистки сточных вод. Электричество доступно. Налоги и сборы агентства недвижимости  оплачиваются продавцом, но любые пошлины за перевод контракта оплачиваются покупателем(если возникнет такая необходимость), а также стоимость обновления земельного регистра с новыми сведениями о владельцах.

Video

Pomurska

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.