• Information
  • Description

Real estate details

Real estate type
Land For building
Ad code
RE ID 6114
parcel
62,700 m²

Location information

country
Slovenia
region
Podravska
area
Slovenska Bistrica
location
Slovenska Bistrica
Description

Zazidljivo zemljišče na odlični lokaciji le nekaj sto metrov od izvoza z avtoceste Maribor – Celje (izvoz Slovenska Bistrica – jug). Zemljišče je delno pod naklonom in na eni strani meji na industrijsko cono, ki se prične z objektom Almonta. Cca. 1/3 zemljišča je v skladu z obstoječim zazidalnim načrtom  predivdena za poslovno gradnjo, za preostali del zemljišča je potrebno izdelati OPPN (poslovna ali stanovanjska namembnost, odvisno od potreb investitorja). V bližini se nahaja trgovski kompleks s trgovino Spar in drugi poslovni objekti. Zemljišče s parcelno številko 753-452/50, k.o. Slovenska Bistrica meri 62.700 m2. Dostop urejen, priložnost razvoja nepremičnine po meri investitorja.

Navedena cena ne vključuje DDV.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Building plot of land on a great location just a few hundred meters from the highway Maribor-Celje (exit Slovenska Bistrica-south). The land plot is partly sloped and on one side adjacent to the industrial zone, which starts with the facility Almonte. Approx. 1/3 of the land in accordance with the existing construction plan is planned for commercial construction, for the remaining part of the land is needed to produce local physical plan (commercial or residential purpose, depending on the needs of the investor). Shopping complex with Spar retail shop and other business facilities is located nearby. The land plot with parcel number 753-452/50 (c. d. Slovenska Bistrica) measures 62.700 m2. Access to the property is well arranged. Excellent investment opportunity.

The price does not include the corresponding tax.

If you are interested in buying or renting a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

 

Podravska