Filter 2

221 Number of hits

Real estate: Savinjska

Savinjska, Luče
 • House Detached
 • PH22901266859209KR-1
 • 104 m²
 • 144 m²
 • 1900
114,500
More
Savinjska, Šentjur, Košnica
 • Land For building
 • PZ00352DR
 • 1,099 m²
 • 2023
35,000
More
Savinjska, Celje
 • Business Premises Office
 • PP00131SK
 • 17 m²
 • 1961
 • 4
18,500
More
Savinjska, Vojnik
 • Apartment 3 room
 • PS01915AP
 • 84 m²
 • 17 m²
 • 2023
 • 2
 • 1
 • 3
202,942
More
Savinjska, Celje
 • Apartment Single-room
 • PS00004EK
 • 79 m²
 • 2023
 • 1
 • 1
 • 1
140,000
More
Savinjska, Celje
 • Apartment 3 room
 • PS00005EK
 • 137 m²
 • 2023
 • 2
 • 1
 • 3
233,000
More
Savinjska, Vojnik
 • Apartment 3 room
 • PS01915AP
 • 84 m²
 • 17 m²
 • 2023
 • 2
 • 1
 • 3
202,942
More
Savinjska, Celje
 • Apartment 2 room
 • PS00003EK
 • 68 m²
 • 2023
 • 2
 • 1
 • 1
 • 2
174,915
More
Savinjska, Vojnik
 • Apartment 2 room
 • PS01908AP
 • 79 m²
 • 18 m²
 • 2023
 • 1
 • 1
 • 2
182,274
More
Savinjska, Vojnik
 • Apartment 2 room
 • PS01908AP
 • 79 m²
 • 18 m²
 • 2023
 • 1
 • 1
 • 2
182,274
More
Savinjska, Štore
 • Business Premises Industrial complex
 • PP01839JP
 • 510 m²
 • 990 m²
 • 2006
350,000
More
Savinjska, Celje
 • Apartment 3 room
 • PS00090AS
 • 117 m²
 • 2022
 • 1
155,000
More
Savinjska, Rogaška Slatina
 • House Detached
 • HPRS
 • 380 m²
 • 1,000 m²
 • 2014
350,000
More
Savinjska, Celje
 • Apartment Apartment
 • PS01898JP
 • 66 m²
 • 2021
 • 1
 • 1
 • 2
148,000
More
Savinjska, Vojnik, Socka
 • Land Residental
 • PZ00089SM
 • 3,143 m²
 • 1403
900,000
More
Savinjska, Vojnik
 • Apartment 3 room
 • PS01907AP
 • 81 m²
 • 18 m²
 • 2023
 • 2
 • 1
 • 3
192,297
More
Savinjska, Mozirje, Radegunda
 • Apartment Apartment
 • FF_202303071403
 • 45 m²
 • 2019
116,000
More
Savinjska, Vojnik
 • Apartment 3 room
 • PS01907AP
 • 81 m²
 • 18 m²
 • 2023
 • 2
 • 1
 • 3
192,297
More
Savinjska, Celje
 • House Detached
 • PH00086AS
 • 113 m²
 • 524 m²
 • 2020
197,000
More
Savinjska, Laško, Šmohor
 • Land Investment
 • PZ1599246001097NM
 • 64,991 m²
 • 2006
800,000
More
Savinjska, Celje
 • Apartment 2 room
 • PS00087GK
 • 66 m²
 • 2003
 • 1
179,500
More
Savinjska, Celje
 • Apartment 2 room
 • PS00088AS
 • 93 m²
 • 2019
60,000
More
Savinjska, Vojnik
 • Apartment 2 room
 • PS01901AP
 • 78 m²
 • 17 m²
 • 2023
 • 1
 • 1
 • 2
182,413
More
Savinjska, Vojnik
 • Apartment 3 room
 • PS01890AP
 • 82 m²
 • 18 m²
 • 2023
 • 2
 • 1
 • 3
189,031
More
Savinjska, Vojnik
 • Apartment 2 room
 • PS01901AP
 • 78 m²
 • 17 m²
 • 2023
 • 1
 • 1
 • 2
182,413
More
Savinjska, Vojnik
 • Apartment 3 room
 • PS01895AP
 • 81 m²
 • 18 m²
 • 2023
 • 2
 • 1
 • 3
188,489
More
Savinjska, Celje
 • Apartment Apartment
 • PS01898JP
 • 66 m²
 • 2021
 • 1
 • 1
 • 2
148,000
More
Savinjska, Vojnik
 • Apartment 3 room
 • PS01895AP
 • 81 m²
 • 18 m²
 • 2023
 • 2
 • 1
 • 3
188,489
More
Savinjska, Celje
 • Apartment 2 room
 • FF_202302261302
 • 54 m²
 • 2010
155,000
More
Savinjska, Vojnik
 • Apartment 3 room
 • PS01890AP
 • 82 m²
 • 18 m²
 • 2023
 • 2
 • 1
 • 3
189,031
More