Partly renovated detached house for sale Podravska, Ormož, Podgorci, Price: 78,000.00 74,990.00

Viewed: 14,360
Saved ads Save

Basic information

Price:
78,000.00 74,990.00 
transaction:
for sale
ad code:
TPPod83NSV
object style:
House
type:
Detached
country:
Slovenia
location:
Podravska, Ormož, Podgorci
year of building:
1967
year of refurbishing:
2016
flat:
basement + ground floor + attic
size:
400.00 m²
parcel:
3,068.00 m²
other:
atrium, terrace, basement, two parking spaces, land registry
Building Permit:
Operating Permit:

Contact

Nepremičnine SV
Prešernova ul. 2
9240 Ljutomer
GSM:
041 760 160
Telephone:
2 585 13 44
Fax:
2 585 13 45

Send question

E-mail was sent!

Send

: 2015-94-214-12849 : 03/12/2025
F 172 kWh/m²a
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
0 15 35 60 105 150 210 300+
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
224 kWh/m²a
80 kWh/m²a
0100200300400500600+
0255075100125150175+
13 kg/m²a
Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci
House

1 of 25

Previous image Next image
Gallery
House - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Immobilien - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Hiša - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Property - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Okolica - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Razgledi - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci View - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Prednja stran - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Izrez - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Prerez - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Pritličje - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Mansarda - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Loft - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Konstrukcija - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Predlog za kopalnico - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Ostrešje - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Mansarda - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Streha - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Soba - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Predelna stena - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Stopnice - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Staircase - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Stranišče - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Pogled na cerkev - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci Stairs - Partly renovated detached house for sale, Podravska, Ormož, Podgorci

description

V VEDNOST! Kupcem NI potrebno plačati agencijske provizije zato brez skrbi in kar na dan z vprašanji! V kraju Podgorci, ki se nahaja v občini Ormož, prodamo stanovanjsko hišo, ki leži na vrhu hriba ob cerkvici in ima čudovite razglede na celotno južno stran neba. Nekoč lovski dom je bil pred leti odkupljen in z novim gradbenim dovoljenjem za rekonstrukcijo, prizidavo, nadzidavo in odstranitev dela stanovanjskega objekta na novo zgrajen do tako imenovane tretje podaljšane gradbene faze. V tem primeru fasada še ni izvedena in tudi nekaj stavbnega pohištva še ni vgrajenega zato pogoj tretje podaljšane gradbene faze ni čisto zadoščen vendar menimo, da lahko v tem primeru spregledamo ti manjši hibi. Stavba stoji čisto ob dostopni javni poti, tj na robu lastne parcele velikosti 3068 m2. Parcela je deloma vodoravna deloma pa pod naklonom. Pred vhodom je mišljena terasa za hišo pa so mišljeni parkirni prostori in dvorišče. Lahko se tam uredi tudi nadstrešek za avto, žar in podobno. Del parcele, ki je pod naklonom je predvsem zaraščen z drevjem in dokaj nadostopen. Od lovskega doma so po večini ostali temelji in nekateri zunanji zidovi drugače pa je stavba na novo sezidana, na novo so zabetonirani stropi in na novo so sezidane predelne stene. Drenaža okoli hiše je bila izvedena in hiša je sedaj dobro hidro izolirana. Mansarda je visoka zato poševnin ni. Konstrukcija strehe in streha sama je popolnoma nova. Krtina je opečna tipa Nexe. Kleparska dela so že bila izvedena. Zgrajen je novi dimnik. V pritličju je že vgrajeno stavbno pohištvo, v mansardi pa ni bilo izvedeno. Stopnišče je novo. Hiša je deloma podkletena in tam se je tudi na novo uredilo stopnišče ter kletni prostori. Po priloženih tlorisih lahko ugotovite, da so lastniki želeli izdelati večjo hišo z večjo dnevno sobo, mnogimi spalnicami, kopalnicami in pomožnimi prostori. Po naši oceni skupna uporabna površina hiše obsega okoli 400 m2. Ker je sedaj hiša v notranjosti izdelana do tako imenovane tretje gradbene faze si lahko novi kupec brez večjih stroškov notranjost prilagodi po svojem okusu. Stavba ima že naslednje komunalne priključke: vodovod, enofazno elektriko in priključek na OŠO optično omrežje. Čistilna naprava ni vgrajena je pa na občini Ormož razpis za njeno sofinanciranje. Prodaja se po sistemu "videno-kupljeno". Na zemljišču je vpisana služnost dostopa Elektro Maribor in na nepremičnini je vpisana tudi hipoteka vrednosti okoli 70.000 EUR. Poleg cerkvice se nedaleč stran od nepremičnine nahaja tudi vrtec in šola. Kraj ima trgovino in urejen javni prevoz. Letni nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča znaša 140 EUR. Posest se prodaja zaradi novih služb lastnikov v Ljubljani in v Avstriji. Prodajalci plačajo stroške davščin in agencijsko provizijo, kupec pa je zavezan k plačilo stroška za izvedbo prepisa nepremičnine. Vabljeni na ogled saj bo stanje stavbe in zemljišča najbolje vidna v realnosti in bo zato odločitev o nakupu precej lažja, upamo pa, da smo Vam s svojo predstavitvijo vseeno pomagali podati vsaj nekaj iztočnic, ki vam lahko dajo določeno sliko o nepremičnini. Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta.

Im Dorf Podgorci in der Gemeinde Ormož bieten wir ein Wohnhaus an, das sich auf einem Hügel in der Nähe der Kirche befindet und eine schöne Aussicht bietet.
Das ehemalige Jagdschloss wurde vor Jahren gekauft und mit einer neuen Baugenehmigung für den Wiederaufbau, den Bau, die Überwachung und den Umzug eines Teils der Wohnung ist eine neu errichtete dritte erweiterte Bauphase. In diesem Fall ist die Fassade noch nicht fertiggestellt und ein Teil der Tischlerei noch nicht installiert, sodass die Bedingung der dritten erweiterten Bauphase nicht ganz erfüllt ist. Wir sind jedoch der Meinung, dass wir in diesem Fall diese geringfügigen Mängel übersehen können.
Das Gebäude befindet sich an einer zugänglichen öffentlichen Straße am Rande eines eigenen Grundstücks von 3068 m2. Das Grundstück ist teilweise eben und teilweise geneigt. Vor dem Eingang befindet sich eine Terrasse für das Haus, aber es gibt Parkplätze und einen Garten. Es kann auch einen Carport und einen Grill geben. Der abfallende Teil des Grundstücks ist größtenteils mit Bäumen bewachsen, aber ziemlich zugänglich. Die meisten Fundamente blieben vom Jagdschloss übrig und einige der Außenmauern wurden wieder aufgebaut, die Decken wurden betoniert und die Trennwände wurden wieder aufgebaut. Die Entwässerung rund um das Haus wurde durchgeführt und das Haus ist jetzt gut wasserisoliert. Der Dachboden ist hoch, so dass es keine inneren Dachschrägen gibt. Die Dachkonstruktion und das Dach selbst sind brandneu. Die Dachziegel sind neu.
Ein neuer Schornstein wurde gebaut. Das Erdgeschoss ist bereits mit Tischlerei ausgestattet, wurde aber nicht auf dem Dachboden installiert. Die Treppe ist neu. Das Haus ist teilweise Keller und es gibt auch eine neue Treppe und Keller. Wenn Sie den Grundrissen folgen, werden Sie vielleicht feststellen, dass die Eigentümer ein größeres Haus mit einem größeren Wohnzimmer, vielen Schlafzimmern, Badezimmern und Wirtschaftsräumen bauen wollten. Nach unserer Schätzung umfasst die gesamte Nutzfläche des Hauses ca. 400 m2. Da das Haus nun in eine sogenannte dritte Bauphase umgewandelt wird, kann der neue Käufer das Interieur ohne größere Kosten nach seinem Geschmack anpassen. Das Gebäude verfügt bereits über folgende Versorgungsanschlüsse: Sanitär, einphasige Elektrizität und Anschlüsse an das optische Netz.
Die Kläranlage ist nicht installiert, es wird jedoch eine Kofinanzierung in der Gemeinde Ormož gefordert. Es wird auf der Basis verkauft, wie gesehen. Auf dem Grundstück befindet sich ein einfacher Zugang zu Elektro Maribor, und auf dem Grundstück ist eine Hypothek im Wert von rund 70.000 EUR eingetragen. Neben der Kirche gibt es einen Kindergarten und eine Schule unweit des Grundstücks. Es gibt ein Geschäft und öffentliche Verkehrsmittel. Die jährliche Entschädigung für die Nutzung von Bauland beträgt EUR 140. Die Immobilie steht aufgrund der Arbeiten des neuen Eigentümers in Ljubljana und Österreich zum Verkauf. Verkäufer zahlen die Kosten für Steuern und Agenturgebühren, und der Käufer muss die Kosten für die Ausführung des Immobilienprotokolls bezahlen. Wir laden Sie zu einem Besuch ein, da der Zustand des Gebäudes und des Grundstücks in der Realität am besten erkennbar ist und daher die Kaufentscheidung viel einfacher wird. Wir hoffen jedoch, dass wir Ihnen mit unserer Präsentation geholfen haben, zumindest einige Hinweise zu geben, die dies können Geben Sie ein bestimmtes Bild der Immobilie. Für zusätzliche Fragen oder Fragen. Ansicht kontaktieren Sie bitte den gelisteten Immobilienmakler.

In the village Podgorci, located in the municipality of Ormož, we are offering a residential house, which is located on the top of a hill near the church and has beautiful views.

The former hunting lodge was purchased years ago and with a new building permit for the reconstruction, construction, supervision and removal of a part of the dwelling is newly constructed to the so-called third extended construction phase. In this case, the façade has not yet been completed and some of the joinery has not yet been installed, so the condition of the third extended construction phase is not quite fulfilled, but we think that in this case we can overlook these smaller defects.

The building is located on an accessible public path, on the edge of its own plot of 3068 m2. The plot is partly level and partly inclined. In front of the entrance there is a terrace for the house, but there are parking spaces and a yard. There can also be a carport, barbecue. The sloping portion of the plot is mostly overgrown with trees but fairly accessible. Most of the foundations remained from the hunting lodge and some of the exterior walls were rebuilt, the ceilings were concreted and the partitions were rebuilt. The drainage around the house was done and the house is now well hydro insulated. The attic is high so there are no internal roof slopes. The roof construction and the roof itself is brand new. The roof tiles are new.

A new chimney was built. The ground floor is already fitted with joinery, but has not been installed in the attic. The staircase is new. The house is partly basement and there is also a new staircase and basement. Following the floor plans, you may find that the owners wanted to build a larger house with a larger living room, many bedrooms, bathrooms and utility rooms. In our estimation the total usable area of ​​the house covers about 400 m2. As the house is now made to the so-called third phase of construction, the new buyer can customize the interior to his taste without any major cost. The building already has the following utility connections: plumbing, single-phase electricity and connection to the optical network.

The wastewater treatment plant is not installed, but there is a call for co-financing in the municipality of Ormož. It is sold on the basis sold as seen. An easement of access to Elektro Maribor is entered on the land and a mortgage worth around EUR 70,000 is entered on the property. In addition to the church, there is a kindergarten and a school not far from the property. There is a shop and public transport. The annual compensation for the use of building land is EUR 140. The property is for sale because of the new owner works in Ljubljana and Austria. Sellers pay the cost of taxes and agency fees, and the buyer is required to pay the cost of executing the property transcript. We invite you to visit as the condition of the building and the land will be best seen in reality and therefore the decision to buy will be much easier, but we hope that with our presentation we have helped you to give at least some clues that can give you a certain picture of the property. For additional questions or questions. view please contact the listed real estate agent.

 Покупатели не должны платить агентскую комиссию, так что просто задавайте интнресующие вас вопросы! В муниципалитете Ормож, в Подгорцах мы продаем жилой дом, расположившийся на вершине холма рядом с церковью, с прекрасным видом на склон. Некогда охотничий домик ,после выкупа и получения нового разрешения на реконструкцию, пристройки, надстройки ит.д.,начал преобразовываться  и дошел до третьей фазы строительства. На данном этапе фасад еще не завершён, поэтому условие третьего расширенного этапа строительства не совсем удовлетворено, но мы считаем, что в этом случае мы можем игнорировать эти незначительные недостатки. Здание находится в непосредственной близости от общественной дороги, то есть на краю к нему относящегося участка 3068 м2. Участок частично горизонтальный и частично наклонный. Перед входом в дом есть терраса, и также есть двор с парковочными местами. Там также могут быть организованы навес, барбекю и тому подобное. Часть участка под уклоном в основном засажена деревьями и совершенно недоступна. Со времени постройки охотничьего домика фундамент в основном сохранился, но некоторые наружные стены были перестроены, потолки были заново герметизированы, а перегородки заново построены. Дренаж вокруг дома был сделан заново, и дом теперь надёжно изолирован от влаги. Чердак высокий. Конструкция крыши и сама крыша совершенно новые. Был построен новый дымоход. На первом этаже уже есть встроенная мебель, но на чердаке ее не делали. Лестница новая. Что касается подала,то и лестница и сами помещения были  тоже отремонтированы. Глядя на планы этажей, вы можете обнаружить, что владельцы хотели построить больший дом с большой гостиной, множеством спален, ванных комнат и подсобных помещений. По нашей оценке, общая полезная площадь дома составляет около 400 м2. Поскольку дом внутри сейчас застраивается до так называемого третьего этапа строительства, новый покупатель может адаптировать интерьер под свой вкус без каких-либо повышенных затрат. В здании уже есть следующие инженерные коммуникации: водоснабжение, однофазное электричество и подключение к наружной сети. Очистная установка не установлена, но есть приглашение к участию в тендере на ее софинансирование в муниципалитете Ормож. На земельном участке введен упрощенный доступ к Elektro Maribor, и на имущество также внесена закладная на сумму около 70 000 евро. Помимо церкви, недалеко от дома есть детский сад и школа. Здесь также есть магазин и налаженный общественный транспорт. Годовая плата за наземную эксплуатацию составляет 140 евро. Продавцы оплачивают налоги и агентские сборы, а покупатель обязан оплатить стоимость переоформления недвижимости. Вас приглашаем на просмотр, так как состояние здания и земельного участка лучше всего видно в реальности, ппринять решение  о покупке будет намного проще. Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим агентом. 

Similar ads