Building plot with open stunning views for sale Pomurska, Gornji Petrovci, Price: 11,000.00

Basic information

Price:
11,000.00 
transaction:
for sale
ad code:
TPGPNSV
object style:
Land
type:
For building
country:
Slovenia
location:
Pomurska, Gornji Petrovci
size:
2,504.00 m²
parcel:
2,504.00 m²

Contact

Nepremičnine SV
Prešernova ul. 2
9240 Ljutomer
GSM:
041 760 160
Telephone:
2 585 13 44
Fax:
2 585 13 45

Send question

E-mail was sent!

Send
Building plot with open stunning views for sale, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
Lokacija

1 of 17

Previous image Next image
Gallery
Lokacija - Building plot with open stunning views for sale, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci Načrt parcele - Building plot with open stunning views for sale, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci Dostopna cesta - Building plot with open stunning views for sale, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci Gradbeni del - Building plot with open stunning views for sale, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci Spodnji pogled - Building plot with open stunning views for sale, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci Razgledi - Building plot with open stunning views for sale, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci Sosedi - Building plot with open stunning views for sale, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci Sosednji vinograd - Building plot with open stunning views for sale, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci Vrh - Building plot with open stunning views for sale, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci Lokacijska informacija 1 - Building plot with open stunning views for sale, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci Lokacijska informacija 2 - Building plot with open stunning views for sale, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci Lokacijska informacija 3 - Building plot with open stunning views for sale, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci Lokacijska informacija 4 - Building plot with open stunning views for sale, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci Lokacijska informacija 5 - Building plot with open stunning views for sale, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci Lokacijska informacija 6 - Building plot with open stunning views for sale, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci Lokacijska informacija 7 - Building plot with open stunning views for sale, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci

description

V VEDNOST! Kupcem NI potrebno plačati agencijske provizije zato brez skrbi in kar na dan z vprašanji! V občini Gornji Petrovci, ki se nahaja v Krajinskem Parku Goričko, prodamo deloma stavbno, po večini pa kmetijsko zemljišče, ki se razprostira po vinogradniškem pobočju in se zaključi na vrhu brega kjer se nahaja dostopna cesta. Od kraja samega, ki se nahaja v dolini ob cesti Hodoš-Murska Sobota, se zemljišče nahaja približno 3 minute vožnje. Je dejansko na griču nad dolino in ima fantastičen, odprt, pogled na celotni jugo-zahodni del krajinskega parka. Stavbni del se nahaja na vrhu griča in je dokaj položen, kmetijski del pa se razprostira v dolino in ima okoli 30 stopinjski naklon. Je komunalno neopremljeno zemljišče z urejenim dostopom. Osnovni komunalni priključki potekajo ob vaškem cestišču. Vrh je vedno obsijan s soncem, ostali del pa predvsem v popoldanskem času. Na sosednjima parcelama že stojita vikenda oziroma stanovanjska objekta, ki pa sta primerno oddaljena od stavbnega zemljišča zato občutka utesnjenosti ni zaznati. Možna gradnja stanovanjskih objektov, vikendov, vinogradniških zidanic skladno s prostorskimi akti občine in na podlagi zahtev Krajinskega parka Goričko. Do Madžarske meje vožnja traja okoli 10 minut, do Murske Sobote in avtocestnega priključka pa okoli 15 minut. Pokrajina je čudovita in nudi ogromno kolesarskih in pohodniških poti. Za ljubitelje mira, dobre kapljice in odlične prekmurske kulinarike o regiji sploh ni potrebno dosti govoriti. Termalna zdravilišča se nahajajo povsod naokoli, še posebej pa se razvijajo na madžarski strani kjer se gradijo nove in imajo ugodnejše cene obiskov. Tam je na splošno vse precej ceneje in odlična regija za raziskovanje. Zemljišča so prosta vseh bremen. Ker je večji del zemljišča opredeljen kot kmetijsko zemljišče je potrebno celotno zemljišče, ob dogovoru s kupcem o nakupu, najprej ponuditi predkupnim upravičencem v odkup. Ponudba stoji na pristojni UE 30 dni in če se nihče od predkupnih upravičencev na ponudbo o odkupu ne prijavi, ovir za nakup posesti za zainteresirano stranko, s strani UE  več ni, je pa potrebno sočasno s oddajo ponudbe na UE oddati ponudbo tudi na Agencijo za okolje v Ljubljani ker imajo na podlagi zakona o KPG tudi oni predkupno pravico. Imeli smo že več takih primerov in Agencija za okolje se je vedno odpovedala tej pravici in sicer se njihova izjava dobi v roku 14 dneh od oddaje ponudbe. Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter vseh davkov ob prenosu lastninske pravice. Glede stroškov prepisa, ki jih zaračunava notar oziroma odvetnik za pripravo vse dokumentacije, pa prodajalci želijo, da jih plača kupec.. Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta.

In der Gemeinde Gornji Petrovci im Nationalpark Goričko im Nordosten Sloweniens bieten wir ein Grundstück zum Verkauf an, das zum Teil ein Baugrundstück ist, zum größten Teil jedoch landwirtschaftliche Nutzflächen. Es erstreckt sich entlang eines Weinberghangs und endet an der Spitze des Hügels, wo sich die Zufahrtsstraße befindet. Es ist 3 Autominuten vom Tal entlang der Straße Hodoš-Murska Sobota entfernt. Das Hotel liegt auf einem Hügel über dem Tal und bietet einen fantastischen, freien Blick auf den gesamten südwestlichen Teil des Nationalparks. Der Gebäudeteil befindet sich oben auf dem Hügel und ist ziemlich flach. Der landwirtschaftliche Teil erstreckt sich ins Tal und hat eine Neigung von 30 Grad. Derzeit sind keine Netzdienste angeschlossen, diese sind jedoch verfügbar. Mögliche Verwendungszwecke sind der Bau von Wohngebäuden, Wochenendhäusern, Ferienhäusern, Weinberghütten usw. gemäß den Raumordnungsunterlagen der Gemeinde und auf der Grundlage der Anforderungen des Landschaftsparks Goričko. Es dauert ungefähr 10 Minuten, um die Grenze zu Ungarn zu erreichen, und ungefähr 15 Minuten, um Murska Sobota und den Autobahnanschluss zu erreichen. Die Landschaft ist wunderschön und bietet viele Rad- und Wanderwege. Für Liebhaber von Frieden, gutem Wein und ausgezeichneter Prekmurje-Küche in der Region ist es perfekt. Die Thermalbäder befinden sich überall und sind auf der ungarischen Seite der Grenze besonders gut entwickelt. Das Land ist unbelastet und alle Taten in Ordnung. Der Verkäufer trägt die Kosten der Immobilienagentur und alle Steuern bei der Übertragung der Eigentumsrechte. Die von einem Notar oder Rechtsanwalt für die Erstellung sämtlicher Unterlagen berechneten Kosten trägt der Käufer.

In the municipality of Gornji Petrovci,  located in Goričko National Park in the north east part of Slovenia,  we are offering for sale a plot which is partly a  building plot, but for the most part agricultural land. It extends along a  vineyard slope and ends at the top of the hill where the access road is located. It is 3 minutes drive from the valley along the Hodoš-Murska Sobota road. Located on a hill above the valley and it has a fantastic, open view of the entire south-western part of the national park. The building part is located at the top of the hill and is fairly flat and the agricultural part extends into the valley and has a 30 degree inclination. There are no mains services currently connected but they are available. Possible uses are the construction of residential buildings, weekend house, holiday home, vineyard cottage etc. in accordance with the spatial planning documents of the municipality and on the basis of the requirements of the Goričko Landscape Park. It takes about 10 minutes to reach the border with Hungary and about 15 minutes to reach Murska Sobota and the motorway connection. The local  landscape is beautiful and offers a lot of cycling and hiking trails. For lovers of peace, good wine and excellent Prekmurje cuisine around the region it is perfect.Thermal health resorts are located all over the place, and they are especially well developed on the Hungarian side of the border. The land is unencumbered and all deeds in order. The seller will pay the costs of the real estate agency and all taxes upon the transfer of the property rights. The costs charged by a notary or lawyer for the preparation of all documentation will be bourne by the buyer.

К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ! Покупатели не должны платить комиссию агентства, так что не волнуйтесь и задавайте вопросы! В муниципалитете Gornji Petrovci, который расположен в Krajinskem парке Goričko(национаьный парк), мы продаем участок земли , сельскохозяйственного назначения, с небольшой частью под застройку. Он раскинулся на всём склоне с виноградниками и заканчивается в верхней части холма, откуда открывается фантастический панорамный вид  на весь юго-запад парка Краина. Участок находится примерно в 3 минутах езды от дороги Ходош-Мурска Собота. Часть под застройку распположена  на вершине холма , а сельскохозяйственная часть простирается в долину и имеет 30-градусный уклон. Основные коммуникации проходят вдоль деревенской дороги. В окурге есть пара домиков для выходных на соседних участках, но они достаточно удалены от нашей земли под застройку, и у вас не возникнет чувства перенаселённости. До венгерской границы можно добраться примерно за 10 минут, а до Мурско Соботы и автомагистрали-за 15 минут. В окрестностях проложено множество велосипедных и пешеходных маршрутов. Для любителей передохнуть - хорошее вино и отличная еда. Термальные здравницы повсюду , и в частности на венгерской стороне появляются новые курорты ,которые зачастую имеют более выгодные цены посещения. Земля свободна от обременений. Поскольку большая часть земли определяется как сельскохозяйственная , вся земля должна быть предложена, по согласованию с покупателем, сначала местным крестьянам для выкупа. Предложение стоит в UE в течение 30 днейПродавец обязуется оплатить расходы агентства недвижимости и налоги на передачу права собственности. Однако, что касается расходов взимаемых нотариусом и адвокатом за подготовку всей документации, продавцы хотят, чтобы они были оплачены покупателем.. Если у вас возникли дополнительные вопросы или мнения, пожалуйста, свяжитесь с агентом по недвижимости.

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.