Building plot for sale in Pavlovci Podravska, Ormož, Pavlovci, Price: 22,340.00

Viewed: 9,886
Saved ads Save

Basic information

Price:
22,340.00 
transaction:
for sale
ad code:
TPPavl1NSV
object style:
Land
type:
For building
country:
Slovenia
location:
Podravska, Ormož, Pavlovci
size:
1,117.00 m²
other:
land registry

Contact

Nepremičnine SV
Prešernova ul. 2
9240 Ljutomer
GSM:
041 760 160
Telephone:
2 585 13 44
Fax:
2 585 13 45

Send question

E-mail was sent!

Send
Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci
Position of the plot

1 of 27

Previous image Next image
Gallery
Position of the plot - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Lokacija zemljišča - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Okolica - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Okolica 1 - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Dostopna cesta - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Okolica - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Parcela - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Lokacija, izgled in zazidljivost - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Razgled - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Dostop - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Lokalna cesta - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Cesta - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Dostop - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Cesta 1 - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Lokacijska info. za parcelo v Pavlovcih 1 - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Lokacijska info. za parcelo v Pavlovcih 2 - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Lokacijska info. za parcelo v Pavlovcih 3 - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Lokacijska info. za parcelo v Pavlovcih 4 - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Lokacijska info. za parcelo v Pavlovcih 5 - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Lokacijska info. za parcelo v Pavlovcih 6 - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Lokacijska info. za parcelo v Pavlovcih 7 - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Lokacijska info. za parcelo v Pavlovcih 8 - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Lokacijska info. za parcelo v Pavlovcih 9 - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Lokacijska info. za parcelo v Pavlovcih 10 - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Lokacijska info. za parcelo v Pavlovcih 11 - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci Lokacijska info. za parcelo v Pavlovcih 12 - Building plot for sale in Pavlovci, Podravska, Ormož, Pavlovci

description

V VEDNOST! Kupcem NI potrebno plačati agencijske provizije zato brez skrbi in kar na dan z vprašanji! Naprodaj je zazidljiva parcela v naselju Pavlovci, ki meji na kraj Ormož. Zemljišče leži na rahlem pobočju, ki ima vzhodno lego in vsebuje parcelno številko: 48/3  k.o. Pavlovci. Dostop do parcele je zemljiškoknjižno urejen. Državna cesta Gornja Radgona - Ormož se nahaja v dolini, okoli 50 metrov pod parcelo, kjer pa že stoji pas hiš, zato je parcela zaščitena pred vsakodnevnim hrupom vozil. V dolini prav tako poteka železniška proga Pragersko - Hodoš, ki pa je bila pred leti elektrificirana in ne povzroča več takšnega hrupa kot je to bilo nekdaj z Diesel lokomotivami. Do trgovin (Hofer, Mercator, Spar, bodoči Lidl, DM...), ki se že nahajajo v Ormožu je le 5 minut hoje. Ker se dejansko se nekaj hiš z omenjeno gradbeno parcelo nahajajo v predmestju Ormoža nimate občutka, da ste blizu mesta z vso potrebno infrastrukturo, temveč ste nekje na podeželju odmaknjeni od vsakodnevnega vrveža. V resnici pa je ravno obratno saj ste v slabih nekaj minutah vožnje v samem mestu Ormož in v pol ure vožnje v najstarejšem slovenskem mestu Ptuj. Tako interesantna je ta ponudba, ki je resnično ne bi smeli prepustiti. Parcela je komunalno neopremljena se pa okoli nahaja vsa potrebna komunalna infrastruktura. Zaradi njene specifične lege je sončna in ima le nekaj cm naklon. Parcela ima trapezno obliko. Stoji na sami najvišji točki zazidljivega pasu na tem pobočju. Za zemljiščem so samo še kmetijska in gozdna zemljišča. Možnost gradnje enostanovanjskih in dvostanovanjskih hiš. Mejnikov ni zato je na kupcu strošek njihove postavitve v kolikor kupec tako želi. Zemljišče je prosto vseh bremen. Videno-kupljeno. Kupec, ob nakupu parcele, dobi solastniški delež na dostopni cesti do parcele. Možnost nakupa večih gradbenih parcel v enem kosu v velikosti 3.561 m2 z lastno dostopno cesto v velikosti 584 m2 po ceni 53.415 m2Primerno za investitorje, ki želijo graditi stanovanjske hiše za trg. Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter vseh davkov ob prenosu lastninske pravice. Stroške prepisa, ki jih zaračunava notar oziroma odvetnik za pripravo vse dokumentacije, plača kupec. Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta.

Baugrundstück zum Verkauf in Pavlovci bei Ormož. Baugrundstück zum Verkauf im Dorf Pavlovci, in der Nähe der Stadt Ormož. Das Grundstück liegt an einem sanften Hang, der östlich ausgerichtet ist und Grundstücksnummer: 48/3 k.o. Pavlovci. Der Zugang zum Grundstück ist im Grundbuch vermerkt. (Absolutes Zutrittsrecht). Die Hauptstraße Gornja Radgona - Ormoz befindet sich im Tal, etwa 50 Meter unterhalb des Grundstücks. Zwischen dem Grundstück und der Straße befindet sich eine Reihe von Häusern, die vor dem täglichen Lärm der Fahrzeuge geschützt sind. Die Bahnstrecke Pragersko - Hodoš verläuft ebenfalls im Tal, wurde jedoch vor Jahren elektrifiziert und ist nicht mehr so ​​laut wie früher. Die Supermärkte - Hofer, Mercator, Spar, Lidl, DM ... sind sehr praktisch und befinden sich in Ormož, nur 5 Gehminuten entfernt. Die älteste slowenische Stadt Ptuj liegt nur eine halbe Autostunde entfernt. Alle Netzdienste sind verfügbar. Ruhiger Ort. Es besteht die Möglichkeit, ein oder sogar zwei Wohnhäuser zu bauen. Es gibt keine offiziellen Grenzmarkierungen, so dass der Kunde diese auf eigene Kosten einrichtet, wenn er dies wünscht. Das Land ist frei von allen Lasten - unbelastet. Gekauft wie gesehen. Der Käufer erhält beim Kauf des Grundstücks einen Miteigentumsanteil an der Zufahrtsstraße zum Grundstück. Die Möglichkeit, mehrere Baugrundstücke mit einer Gesamtfläche von 3.561 m2 mit eigener Zufahrtsstraße zu kaufen, ist eine weitere Möglichkeit.

Building plot for sale in Pavlovci near Ormož. Building plot for sale in the village of Pavlovci, close to the town Ormož. The land is located on a gentle slope, which has an easterly orientation and is plot number: 48/3 k.o. Pavlovci. The access to the plot is noted in the land registry. (Absolute right of access).The Gornja Radgona - Ormoz main road is located in the valley, about 50 meters below the plot, there is a row of houses between the plot and the road so it is protected from the daily noise of vehicles. The Pragersko - Hodoš railway line  also runs along the valley, but years ago it was electrified and no longer makes the kind of noise it used to. The supermarkets - Hofer, Mercator, Spar, Lidl, DM ...  are very handy and located in Ormož are only 5 minutes walk away. It is only half an hour's drive to the oldest Slovenian town of Ptuj. All mains services are available. Quiet location. There is the possibility of building one or even two-dwelling houses. There are no official boundary markers, so it is the cost of the customer to set them up if the customer so desires. The land is free from all burdens - unencumbered. Purchased as seen. The buyer, upon purchase of the parcel, receives a co-ownership stake on the access road to the plot. The possibility of buying several building plots as one piece with a total area  of 3.561 m2 with its own access road is another possibility.

Земельный участок для продажи в Павловцах недалеко от Орможа. Земельный участок на продажу в деревне Павловци, недалеко от города Ормож. Земля расположена на пологом склоне, который имеет восточную ориентацию. Доступ к участку отмечен в земельной книге. (Абсолютное право доступа). Главная дорога Горня Радгона - Ормож расположена в долине, примерно в 50 метрах от участка, между участком и дорогой расположен ряд домов, поэтому вы защищены от ежедневного шума транспортных средств. Железнодорожная линия Прагерско - Ходош также проходит вдоль долины, но несколько лет назад она была электризована и больше не создаёт шум, который присутствовал ранее. Супермаркеты - Hofer, Mercator, Spar, Lidl, DM и т.д. очень удобны и расположены в Орможе, всего в 5 минутах ходьбы. До старейшего словенского города Птуй всего полчаса езды. Все услуги сетей доступны. Тихое место. Существует возможность строительства одного или даже двухквартирных домов. Официальных пограничных маркеров не существует, поэтому заказчик устанавливает их по желанию клиента. Земля свободна от всякого бремени, не обременена. Покупатель, при покупке , получает долю в совместной собственности на подъездной дороге к участку. Возможность покупки нескольких участков под застройку общей площадью 3,561 м2 с собственной подъездной дорогой - еще одна возможность.