Land Residental Podravska, Kidričevo, Šikole, Price: 29.00 € / m² (~ 27,057.00 €)

Viewed: 1,764
Saved ads Save

Basic information

Price:
29.00 € / m² (~ 27,057.00 €) 
transaction:
for sale
ad code:
PZ1574245936524
object style:
Land
type:
Residental
country:
Slovenia
location:
Podravska, Kidričevo, Šikole
area in detail:
Šikole
size:
933.00 m²

Contact

Hiška ABC d.o.o.
GSM:
051683919, 0038651683919
Telephone:
051683919
Hiška ABC
Brnčičeva 13
1000 Ljubljana
GSM:
051 683 919

Send question

E-mail was sent!

Send
Land Residental, Podravska, Kidričevo, Šikole (Šikole)

description

ŠIKOLE, 933 m2, zazidljiva,

namenska raba: površine podeželjskega naselja 756 m2, najboljša kmetijska zemljišča 177 m2, dovoz z glavne ceste, etažnost  K+P+M, za gradnjo stanovanjske prostostoječe hiše in kmetijsko-gospodarskega objekta  lepa mirna lokacija, prodamo.

Cena: 29 EUR/m2

Dodaten opis

Parcela se nahaja v središču naselja Šikole ob glavno cesti Slovenska Bistrica-Hajdina-Ptuj. Parcela je napram glavni cesti v depresiji za približno 1m in od ceste jo loči pločnik za pešce.

Naselje Šikole je v skladu s PUP opredeljeno kot kmečko oz. kmečko stanovanjsko naselje z razpršeno gradnjo. Dovoz na parcelo je iz glavne ceste, kjer je urejen priključek s pogreznjenimi robniki preko skupne dovozne poti, ki je v začetnem delu nasuta.

756 m2 parcele je po namenski rabi opredeljeno kot  površine podeželjskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju ( stanovanjska prostostoječa hiša ter kmetijsko-gospodarski objekti ). Na stavbnem zemljišču je poleg stanovanjske hiše možna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov za občane skladno z uredbo o vrstah objektov.

Gabariti za gradnjo stanovanjske stavbe, razen za nestanovanjske kmetijske stavbe:

– tlorisni gabariti: dovoljeni so podolgovati, L in T tlorisi osnovnega volumna. Podolgovat tloris in osnovni kubus tipa L in T mora imeti razmerje med osnovnima stranicama od 1:1,5 do 1:2, pri čemer najkrajša stranica meri največ 10,00 m.

Dovoljeno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni tloris,

– višinski gabariti: dovoljena etažnost je K+P+M, pri čemer je dovoljena višina kolenčnega zidu do višine 160 cm ali K+P+1+M, pri čemer je dovoljena višina kolenčnega zidu do višine 20 cm.

– klet: klet mora biti na vseh štirih straneh vkopana, tam kjer gradnjo kleti dovoljujejo splošni PIP izvedbenega dela OPN.

Oblika strehe, razen za nestanovanjske kmetijske stavbe:

– dovoljene so simetrične dvokapne strehe, smer slemena je vzporedna z daljšo stranico objekta,

– dovoljena je ravna streha v sklopu dvokapnice v srednjem delu objekta in to tako, da se streha na obeh straneh zaključi kot dvokapnica

– dovoljeni so čopi,

– frčade so dovoljene. Frčade na eni strehi se oblikujejo enako,

– na strešinah, razen na starih objektih tradicionalne tipologije, je dovoljena namestitev sončnih sprejemnikov in fotovoltaike, vendar ti ne smejo segati nad sleme strehe in se postavljajo na manj izpostavljeno strešino, ki ne leži ob gradbeni liniji.

Predvideno je individualno ogrevanje objektov. Ogrevalna medija sta lahko kurilno olje ali zemeljski plin ter biomasa oz. vse vrste alternativnih obnovljivih virov energije 177 m2  parcele je po namenski rabi opredeljeno kot  najboljša kmetijska zemljišča.

Predmet prodaje je tudi zemljišče velikosti 1039m2 ( št 3) medtem ko je zemljišče velikosti 993m2 že PRODANO ( št.2 ).

Nepremičninska družba zastopa interese lastnika in kupec nima nobenih dodatnih stroškov za posredovanje. 

Vabimo Vas, da nas kontaktirate za posredovanje pri prodaji ali oddaji vaše nepremičnine na info@hiskaabc.si

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.