Filter 7
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Other Parking
Ad code
RE ID 1332
parcel
13 m²
year of building
2008

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana
area
Vič Rudnik
location
Rudnik
Description

Predmet prodaje je 6 zunanjih parkirnih mest na na naslovu Jurčkova cesta in  Knezov Štradon v Ljubljani. Parkirni mesti z ZK ID 1695 243/903 in 1695 243/905 nimata urejenega pravno formalnega dostopa. Vsa parkirna mesta imajo urejen fizični dostop.

ID znake parkirnih mest:

 • parcela 1695 243/774 (ID 1456050), v izmeri 14 m2,
 • parcela 1695 243/840 (ID 1105553), v izmeri 13 m2,
 • parcela 1695 243/850 (ID 5241376), v izmeri 13 m2,
 • parcela 1695 243/871 (ID 1379261), v izmeri 13 m2,
 • parcela 1695 243/903 (ID 3810128), v izmeri 13  m2,
 • parcela 1695 243/905 (ID 1793925), v izmeri 13 m2.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

 

The subject of sale is 6 outdoor parking spaces at Rudnik in Ljubljana.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible.

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Similar real estates nearby

Ljubljana, Moste Polje, Nove Jarše
 • Other Parking
 • RE ID 2167-002
 • 12 m²
 • 1977
7,300
More
Ljubljana, Šiška
 • Other Pantry
 • RE ID 153-467
 • 9 m²
 • 2009
7,500
More
Ljubljana, Šiška, Zgornja Šiška
 • Other Pantry
 • RE ID 153-438
 • 7 m²
 • 2009
6,000
More
Ljubljana, Šiška, Zgornja Šiška
 • Other Pantry
 • RE ID 153-434
 • 9 m²
 • 2009
8,000
More

Ljubljana