Filter 7
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Land Agricultural
Ad code
HiskaPZK112JO
size
2,118 m²
parcel
2,118 m²

Location information

country
Slovenia
region
South Primorska
area
Koper/Capodistria
location
Boršt
Description

 

Iščete rodovitno zemljo za domače poljščine, vrtnine, sadno drevje.

Imate radi kostanj? Brezplačno, brez strahu, da vas bo kdo po preganjal, ker mu kradete dragulje in brez tveganja, da boste drago plačali neužitno porcijo?

Vse to in pogled na koprski zaliv za 19,50 €/m2 za rodovitno kmetijsko zemljišče na pobočju na 2.118 m2. Danes poraščeno, mali gozd, v preteklosti pa cvetoče in živo od pridnih rok "naših" babic in dedkov.

Če vas zanima, da obudite njegovo preteklost ali se zgloj sladkate s kostanji, prisrčno vabljeni v Boršt.

Vabljeni na ogled!

Za več informacij pokličite Jano (041 863 360)

 

Tražite plodnu zemlju za domaće usjeve, povrće, voćke,... Mmmmnjami.

Volite li kestene? Slobodno, bez straha od progona zbog krađe njihovih dragulja i bez rizika skupo platiti nejestivu porciju?

Sve to i pogled na Koparski zaljev za 19,50 €/m2 za plodno poljoprivredno zemljište na padini od 2.118 m2. Danas zarasla, mala šuma, a u prošlosti cvjetala i živa od vrijednih ruku "naših" djedova i baka.

Želite li oživjeti njegovu prošlost ili se zasladiti kestenima, srdačno ste pozvani u Boršt.

 

Za više informacija nazovite Janu (041 863 360), ili ako se ne javljate Adrianu (041 546 017)

 

Sie suchen fruchtbares Land für heimische Feldfrüchte, Gemüse, Obstbäume, ... Mmmmnjami.

Magst du Kastanien? Frei, ohne Angst, für den Diebstahl ihrer Juwelen verfolgt zu werden, und ohne das Risiko, für eine ungenießbare Portion teuer bezahlen zu müssen?

All dies und ein Blick auf die Bucht von Koper für 19,50 € / m2 für fruchtbares Ackerland an einem Hang von 2.118 m2. Heute überwuchert, ein Wäldchen, und früher blühend und lebendig aus den fleißigen Händen „unserer“ Großeltern.

Wenn Sie daran interessiert sind, seine Vergangenheit wiederzubeleben oder mit Kastanien zu versüßen, sind Sie herzlich nach Boršt eingeladen.

 

Für weitere Informationen rufen Sie Jano (041 863 360) oder Adriano (041 546 017) an, wenn Sie nicht antworten.

 

Stai cercando un terreno fertile per colture domestiche, ortaggi, alberi da frutto, ... Mmmmnjami.

Ti piacciono le castagne? Liberi, senza timore di essere perseguitati per aver rubato i loro gioielli, e senza il rischio di pagare cara una parte immangiabile?

Tutto questo e una vista sulla baia di Capodistria per 19,50 € / m2 per fertile terreno agricolo su un pendio di 2.118 m2. Oggi ricoperta di vegetazione, un piccolo bosco, e in passato fiorente e viva dalle mani diligenti dei "nostri" nonni.

Se siete interessati a far rivivere il suo passato o ad addolcirvi con le castagne, siete cordialmente invitati a Boršt.

 

Per maggiori informazioni chiama Jano (041 863 360) o se non rispondi Adriano (041 546 017)

 

You are looking for fertile land for home crops, vegetables, fruit trees, ... Mmmmnjami.

Do you like chestnuts? Free, without fear of being persecuted for stealing their jewels, and without the risk of paying dearly for an inedible portion?

All this and a view of the Bay of Koper for 19.50 € / m2 for fertile agricultural land on a slope of 2,118 m2. Today overgrown, a small forest, and in the past flourishing and alive from the diligent hands of "our" grandparents.

If you are interested in reviving its past or sweetening up with chestnuts, you are cordially invited to Boršt.

 

For more information call Jano (041 863 360) or if you do not answer Adriano (041 546 017)

 

Тражите плодну земљу за домаће усеве, поврће, воћке,... Ммммњами.

Да ли волите кестене? Слободно, без страха од прогона због крађе њихових драгуља и без ризика да скупо плате нејестиву порцију?

Све ово и поглед на Копарски залив за 19,50 €/м2 за плодно пољопривредно земљиште на падини од 2.118 м2. Данас зарасла, мала шума, а некада цветала и жива од вредних руку „наших“ деда и баба.

Уколико сте заинтересовани да оживите његову прошлост или се засладите кестенима, срдачно сте позвани у Боршт.

 

За више информација позовите Јано (041 863 360), или ако се не јавља Адриано (041 546 017)

 

Вы ищете плодородную землю для домашних культур, овощей, фруктовых деревьев, ... Ммммнджами.

Вы любите каштаны? Свободными, не опасаясь преследований за кражу их драгоценностей и без риска дорого заплатить за несъедобную порцию?

Все это и вид на залив Копер за 19,50 €/м2 для плодородных сельскохозяйственных угодий на склоне 2118 м2. Нынче заросший, небольшой лес, а в прошлом цветущий и живой от старательных рук «наших» бабушек и дедушек.

Если вы хотите возродить его прошлое или подсластить каштанами, приглашаем вас на Борщ.

 

Для получения дополнительной информации позвоните Яно (041 863 360) или, если вы не отвечаете, Адриано (041 546 017).

 

Vous recherchez des terres fertiles pour les cultures domestiques, les légumes, les arbres fruitiers, ... Mmmmnjami.

Vous aimez les châtaignes ? Libres, sans crainte d'être persécutés pour avoir volé leurs bijoux, et sans risquer de payer cher une portion non comestible ?

Tout cela et une vue sur la baie de Koper pour 19,50 € / m2 pour un terrain agricole fertile sur une pente de 2 118 m2. Aujourd'hui envahie par la végétation, une petite forêt, et dans le passé florissante et vivante des mains assidues de "nos" grands-parents.

Si vous souhaitez faire revivre son passé ou vous sucrer le bec avec des châtaignes, vous êtes cordialement invités à Boršt.

 

Pour plus d'informations, appelez Jano (041 863 360), ou si vous ne répondez pas Adriano (041 546 017)

 

Estás buscando tierra fértil para cultivos domésticos, hortalizas, árboles frutales,... Mmmmnjami.

¿Te gustan las castañas? ¿Libres, sin miedo a ser perseguidos por robar sus joyas, y sin el riesgo de pagar caro una porción no comestible?

Todo esto y una vista de la bahía de Koper por 19,50 € / m2 para tierras agrícolas fértiles en una pendiente de 2.118 m2. Hoy cubierto de vegetación, un pequeño bosque, y en el pasado floreciente y vivo de las manos diligentes de "nuestros" abuelos.

Si está interesado en revivir su pasado o endulzarlo con castañas, está cordialmente invitado a Boršt.

 

Para más información llama a Jano (041 863 360), o si no contestas a Adriano (041 546 017)

 

Kërkoni tokë pjellore për të mbjella shtëpiake, perime, pemë frutore, ... Mmmmnjami.

Ju pëlqejnë gështenjat? Të lirë, pa frikën e persekutimit për vjedhjen e bizhuterive të tyre dhe pa rrezikun e pagesës së shtrenjtë për një pjesë të pangrënshme?

E gjithë kjo dhe një pamje nga gjiri i Koperit për 19.50 €/m2 për tokë pjellore bujqësore në një pjerrësi prej 2,118 m2. Sot i tejmbushur, një pyll i vogël, dhe në të kaluarën i lulëzuar dhe i gjallë nga duart e zellshme të gjyshërve "tanë".

Nëse jeni të interesuar të ringjallni të kaluarën e saj ose të ëmbëlsoheni me gështenja, jeni të ftuar përzemërsisht në Boršt.

 

Për më shumë informacion telefononi Jano (041 863 360), ose nëse nuk përgjigjeni Adriano (041 546 017)

 

Du letar efter bördig mark för hemgrödor, grönsaker, fruktträd, ... Mmmmnjami.

Gillar du kastanjer? Gratis, utan rädsla för att bli förföljd för att ha stulit deras juveler, och utan risk att betala dyrt för en oätlig portion?

Allt detta och utsikt över Koperbukten för 19,50 € / m2 för bördig jordbruksmark på en sluttning av 2 118 m2. Idag bevuxen, en liten skog, och förr i tiden blomstrande och levande från "våra" morföräldrars flitiga händer.

Om du är intresserad av att återuppliva dess förflutna eller söta upp med kastanjer är du hjärtligt välkommen till Boršt.

 

För mer information ring Jano (041 863 360), eller om du inte svarar Adriano (041 546 017)

Similar real estates nearby

South Primorska, Piran/Pirano, Padna
 • Land Agricultural
 • VP/KZ/RAVEN/2023
 • 2,300 m²
19.00/m²
More
South Primorska, Izola/Isola, Korte
 • Land Agricultural
 • PZ22901266859326SH
 • 1,865 m²
250,000
More
South Primorska, Piran/Pirano, Dragonja
 • Land Agricultural
 • VP/P/2023
 • 13,000 m²
30.00/m²
More
South Primorska, Sežana, Avber
 • Land For building
 • R169
 • 4,398 m²
 • 4,398 m²
200/m²
More

South Primorska