Filter 7

286,000

 • Information
 • Equipment
 • Description

Real estate details

Real estate type
House Detached
Ad code
PH02211
features
Partially furnished
size
357 m²
parcel
803 m²
year of building
1987
flat
Ground floor + first floor + attic
year of refurbishing
2018
No. of bedrooms
4
No. of bathrooms
2
No. of rooms
7

Location information

country
Slovenia
region
Gorenjska
area
Tržič
location
Leše

Property equipment

Equipment

 • Central heating
 • Fuel oil
 • Heating with wood
 • Cable TV
 • Cable internet
 • Garden

Rest

 • Balcony
 • Terrace
 • Basement
 • Garage
 • More than two parking spaces
 • Land registry
Description

Leše,  stanovanjska  hiša  z razgledom,  v    naselju   »Pod  gorami«,  med Radovljico in Tržičem  

»Balkon  Gorenjske«  ali  območje  »Pod gorami«,   sta  skupni  imeni  za  vasi,  ki ležijo  v   pobočju Dobrče,    ter  z svojo lego   nudijo   lepe  poglede   preko doline   Save  vse  do planote Jelovice na jugu    ter    na  vrhove  Alp   na  zahodni strani neba,   kjer  se  vsak   sončen  dan   zaključi s  posebnim   doživetjem  spremljanja  zahajanja  sonca, ki  po  pričanju domačinov  nikoli ne enako.      

Leše so  od Radovljice   oddaljene 10 km oziroma  15  minut vožnje z  avtom,  od  Begunj  pa  6 km ( 9 minut vožnje), do Tržiča  pa je   7  km ( 10 min  vožnje).        

Stanovanjska hiša  stoji  na  vrhu  vasi Leše  torej na  zgornji etaži  balkona  Gorenjske  ter nudi res lepe  poglede  na  zgornjo gorenjsko pokrajino. 

Hiša  obsega:

1)  v pritličju:  predsobo,  sobo,  večjo sobo (hobi sobo - 20 m2),   prostorno  dvojno garažo (42 m2),  kopalnico, kotlovnico in shrambo -   navedeni prostori bi  se z enostavnim posegom  lahko spremeni v   stanovanje ( morda  celot dve  enoti),  skupna izmera  pritličja je  123 m2,

2) v nadstropju:  predsobo,  prostoren  dnevni prostor  (iz katerega bi bilo možno izdelati dva prostora – dnevno sobo ter  spalnico)  z lično lončeno pečjo ter  izhodom na  ogromno teraso ( 45 m2), ki predstavlja letni  podaljšek  bivalnega prostora,  s krasnim razgledom,   sledi   prostorna kuhinja z  jedilnim kotom,  večja kopalnica ter balkon,  skupaj  140  m2 ( brez terase in balkona 81  m2),

3) v mansardi: predsobo,   tri  prostorne spalnice,  kabinet,   kopalnico in dva  balkona,  skupaj   94  m2 ( brez balkonov 80  m2 ) – tudi  v tej  etaži  bi  s manjšo predelavo  lahko izdelali  prostorno  trosobno stanovanje ali pa z  večjim posegom  celo dve  manjši enoti.       

Hiša je bila  zgrajena leta  1987  z kvalitetnimi klasičnimi materiali  ter je v solidnem stanju,  leta  2018 je  bila obnovljena streha  stavbe ter  obnovljen sistem centralnega ogrevanja stavbe. 

Poleg  hiše  stoji  lesen pomožni objekt,  v rabi kot   vrtna  priročna delavnica ali vrtna  uta. 

Hiša  je  usmerjena  na jugo-zahod  ter  je  ves  dan  obsijana s  soncem,   katerega  pot  preko neba  lahko  skupaj  z  trenutkom  sončnega zahoda  opazujete  na  prostorni  terasi.        

Skupna izmera  stanovanjske  stavbe  je  357  m2,  bivalne površine pa  merijo skupaj  kar   260  m2. 

Zemljišče  meri  803  m2  ter predstavlja  ravno  ploščad  v  brežini  na  kateri  stojita obe stavbi,  ostalo zemljišče  pa je  urejeno kot  zelenjavni  vrt  s sadnimi drevesi ter v delu kot tlakovano  dvorišče  pred stavbo,   s parkiriščem.     

Prodajalec pogojuje prodajo s tem, da mu kupec povrne del stroškov, ki nastanejo pri prodaji nepremičnine.

Prosimo  stranke, ki jih  nepremičnina zanima,  da za vse informacije pokličejo  našo  družbo Makler Bled d.o.o.,  obenem pa se bomo  lahko dogovorili za ogled nepremičnine.  Prosimo  stranke, naj  ne  ogledujejo nepremičnine sami,  ter brez predhodne najave.

 

 

 

 

 

Leše - aresidential house with a view, in the settlement "Pod gorami", between Radovljica and Tržič  

"Balcony of Gorenjska" or the "Pod gorami" area are common names for the villages that lie on the slopes of Dobrče and, thanks to their location, offer beautiful views across the Sava valley to the Jelovica plateau in the south and to the peaks of the Alps on the western side of the sky, where every sunny day ends with the special experience of watching the setting sun, which, according to the testimony of the locals, never sets in the same way.      

Leše is 10 km or 15 minutes by car from Radovljica, 6 km ( 9 minutes by car) from Begunj and 7 km ( 10 minutes by car) from Tržič.        

The house is situated on the top of the village of Leše, on the upper floor of the Gorenjska balcony and offers really beautiful views of the upper Gorenjska landscape. 

The house consists of:

1) on the ground floor: entrance hall, a room, a larger room (hobby room - 20 m2), a spacious double garage (42 m2), a bathroom, a boiler room and a storeroom - the above mentioned rooms could be transformed into an apartment with a simple intervention (perhaps two whole units), the total size of the ground floor is 123 m2,

2) on the first floor: entrance hall, spacious living room (from which it would be possible to create two rooms - living room and bedroom) with a fine tiled stove and access to a huge terrace (45 m2), which is a summer extension of the living area, with a magnificent view, followed by a spacious kitchen with dining area, a larger bathroom and a balcony, total 140 m2 (excluding the terrace and the balcony 81 m2),

3) in the attic: a hall, three spacious bedrooms, a study, a bathroom and two balconies, total 94 m2 ( excluding balconies 80 m2 ) - also on this floor, with a small alteration, a spacious three-bedroom apartment could be created or even two smaller units with a larger intervention.       

The house was built in 1987 with quality classic materials and is in solid condition, in 2018 the roof of the building was renovated and the central heating system of the building was renewed. 

Next to the house there is a wooden outbuilding, used as a garden workshop or garden shed. 

The house is oriented south-west and is bathed by the sun all day long, whose path across the sky can be watched on the spacious terrace, along with a moment of sunset.        

The total size of the residential building is 357 m2 and the living areas measure a total of 260 m2. 

The land measures 803 m2 and is a flat platform in the bank on which both buildings stand, while the rest of the land is arranged as a vegetable garden with fruit trees and in part as a paved courtyard in front of the building, with parking.

Similar real estates nearby

Gorenjska, Radovljica, Globoko
 • House Detached
 • PH02200
 • 373 m²
 • 524 m²
 • 2007
 • 2
 • 2
 • 7
287,000
More
Gorenjska, Tržič, Bistrica pri Tržiču
 • House Semi-detached
 • ZLH4
 • 152 m²
 • 267 m²
 • 2021
 • 2
 • 2
 • 1
386,000
More
Gorenjska, Tržič, Bistrica pri Tržiču
 • House Semi-detached
 • ZLH3
 • 152 m²
 • 270 m²
 • 2021
 • 2
 • 2
 • 1
356,000
More
Gorenjska, Tržič, Bistrica pri Tržiču
 • House Semi-detached
 • ZLH2
 • 152 m²
 • 262 m²
 • 2021
 • 2
 • 3
 • 1
326,000
More
Gorenjska, Škofja Loka, Godešič
 • House Double flat
 • HGD
 • 450 m²
 • 715 m²
 • 1990
 • 2
 • 1
390,000
More
Gorenjska, Bled
 • House Detached
 • PH02274
 • 111 m²
 • 497 m²
 • 1962
 • 4
 • 1
 • 7
270,000
More

Gorenjska