Filter 7
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Multipurpose
Ad code
PP24890NMR
size
568 m²
parcel
7,500 m²
year of building
1944
flat
Basement + ground floor + first floor
year of refurbishing
2004

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana
area
Šiška
location
Šiška
Position
City/town
Description
Prodamo samostojno poslovno stavbo, ki je delo znanega slovenskega arhitekta, na dostopni zeleni lokaciji blizu AC priključka (3 minute). Okolico stavbe obdajajo stara visoka drevesa, ki so preostanek nekdaj zasajenega parka, ki je bil v tem okolišu.

Stavba ima ob lokalni cesti urejeno veliko parkirišče za 10 do 12 avtomobilov, zaprto z zapornico. Ločen dostop do objekta za dostavo z obračališčem in dodatnim parkiriščem ob stavbi. Objektu pripada 7500 m2 zemljišča, ki je v celoti ograjeno.

Objekt je v uporabi in ima vzpostavljeno centralno ogrevanje z novo plinsko pečjo (2020). Opremljen je z alarmnim in video nadzorom. V objektu je razpeljana računalniška mreža. Po objektu je razpeljan sistem hlajenja, ki trenutno ni v uporabi. Vsa okna na objektu so nova.

Razporeditev prostorov obsega pritličje (cca. 225 m2), kjer je lociran glavni vhod s hodnikom in dvema čudovitima pisarnama. Osrednji hodnik s stopniščem v prvo nadstropje povezuje pritličje z večjimi pisarnami (88,4m2) in dvema manjšima pisarnama. Višino stropov 2,86m ter dodaten vhod v objekt. V pritličju je na voljo manjša čajna kuhinja. V pritličju je dvoje ločenih sanitarij (2019).

Prvo nadstropje (cca. 225 m2) obsega avlo s stopniščem in dvoje ločenimi sanitarijami in 6 srednje velikih pisarn (20-47 m2) ter čajno kuhinjo.

V kleti (cca. 144 m2), ki ima dostop na vrt so tehnični prostori: dvojne sanitarij (obnovljene 2020), pralnica, dve pisarni (15-20m2), večja telovadnica oziroma pisarna (40m2) z izhodom na vrt, ogromna kuhinja (30m2) s sistemom HAPPC, manjši in večji skladiščni prostor.

Obratovalni stroški znašajo cca. 500 €/m2 v zimskih mesecih.

Pred objektom je igrišče, nova lesena lopa (2021) in nadstrešek za druženje (2021), pod visokimi drevesi večje betonski mizi s klopmi za druženje. Na zemljišču je zasajeno sadno drevje in grmičevje (jabolka, hruške, češnje, sibirske borovnice, maline).

Zemljišče ponuja odmaknjenost in naravo znotraj mestnega vrveža. Primerna za ljudi, ki iščejo nekaj več.

Nepremičnina je na voljo po dogovoru (konec junija 2022). Vabljeni k ogledu!

Kupec plača 2% DPN in provizijo (2% plus 22% DDV).

We are selling an independent business building, which is the work of the famous Slovenian architect, in an accessible green location near the AC connection (3 minutes). The surroundings of the building are surrounded by old tall trees, which are the remnants of the once planted park that was in the area.

The building has a large parking lot for 10 to 12 cars along the local road, closed with a lock. Separate access to the delivery facility with a turnaround and additional parking by the building. The building has 7500 m2 of land, which is fully fenced.

The building is in use and has central heating with a new gas stove (2020). It is equipped with alarm and video surveillance. There is a computer network in the building. A cooling system is currently running around the building, which is currently not in use. All windows on the building are new.

The layout of the premises comprises the ground floor (approx. 225 m2), where the main entrance with a corridor and two beautiful offices is located. The central hallway with a staircase to the first floor connects the ground floor with larger offices (88.4 m2) and two smaller offices. Ceiling height 2.86 m and additional entrance to the building. There is a small kitchenette on the ground floor. There are two separate toilets on the ground floor (2019).

The first floor (approx. 225 m2) consists of a lobby with a staircase and two separate toilets and 6 medium-sized offices (20-47 m2) and a kitchenette.

In the basement (approx. 144 m2), which has access to the garden, there are technical rooms: double toilets (renovated in 2020), laundry, two offices (15-20m2), larger gym or office (40m2) with access to the garden, huge kitchen 30m2) with HAPPC system, smaller and larger storage space.

Operating costs are approx. 500 € / m2 in winter months In front of the building is a playground, a new wooden shed (2021) and a canopy for socializing (2021), under the tall trees a larger concrete table with benches for socializing. Fruit trees and shrubs (apples, pears, cherries, Siberian blueberries, raspberries) are planted on the land.

The land offers remoteness and nature within the city hustle and bustle. Suitable for people looking for something more.

The property is available by arrangement (end of June 2022). You are invited to visit!

The buyer pays 2% VAT and a commission (2% plus 22% VAT).

Building energy certificate

Required heat for heating
Class C
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
0 15 35 60 105 150 210 300+

Similar real estates nearby

Ljubljana, Šiška
 • Business Premises Multipurpose
 • 286 m²
 • 779 m²
 • 1960
1,350,000
More
Ljubljana, Vič Rudnik, Murgle
 • Business Premises Services
 • PP95997457980037AB
 • 957 m²
 • 622 m²
 • 2017
1,800,000
More
Ljubljana, Šiška, Spodnja Šiška
 • Business Premises Restaurant
 • PP25266RL
 • 266 m²
 • 2020
1,350,000
More
Ljubljana, Bežigrad
 • Business Premises Office
 • PP24933UT
 • 820 m²
 • 2007
1,549,000
More
Ljubljana, Šiška
 • Business Premises Office
 • PP24849JC
 • 1,584 m²
 • 1985
2,700,000
More
Ljubljana, Vič Rudnik, Vič
 • Business Premises Shop
 • PP22188ND
 • 1,066 m²
 • 2000
 • 2
1,650,000
More

Ljubljana