Filter 7

398,000

 • Information
 • Equipment
 • Description

Real estate details

Real estate type
Apartment 3.5 room
Ad code
PS02266 - S3
features
Unfurnished
size
170 m²
year of building
2021
flat
Attic apartment
No. of bedrooms
3
No. of bathrooms
1
No. of rooms
4

Location information

country
Slovenia
region
Gorenjska
area
Žirovnica
location
Moste

Property equipment

Equipment

 • Floor heating
 • Gas
 • Heating with a heat pump
 • Heating with wood
 • Interphone
 • Video surveillance
 • Communal garage
 • FTTH

Rest

 • Balcony
 • French balcony
 • Basement
 • Garage
 • Parking space
 • Land registry

Tags

 • Last unit
Description

Triinpolsobno stanovanje v  novozgrajeni stavbi  VILA ZAVRŠNICA II. 

Pod  vznožjem  Karavank,  na  obronku  gozda, je na prisojni legi, z lepimi pogledi  proti Julijcem,  v  dolini Završnice  v  Mostah,   v  zadnjem  desetletju  zraslo popolnoma  novo  stanovanjsko  naselje,   z sodobnimi stanovanjskimi  hišami  ter   večstanovanjskimi  objekti.  

Na  južnem delu novonastalega  naselja  gradimo objekt imenovan  Vila Završnica II.,  s petimi enotami,  tremi  stanovanjskimi enotami ter  dvema  poslovnima prostoroma.

Dolina Završnice je ime dobila po potoku Završnica, ki  v  dolino  priteče  izpod  planine Zelenica ter se v dolini ujame v lepo urejeno umetno jezero. Dolina Završnica z akumulacijskim jezerom in  rekreacijskim parkom  je  le  300 m oddaljena  od   stavbe.

Stavba Vila Završnica II. je  usmerjena  na  jugozahod  ter  je  ves  dan obsijana  s soncem,  iz zgornjih etaž stavbe  pa se  odpira  pogled  na  dolino  Save Dolinke ter naprej  proti  planoti Mežaklja  ter   Julijskim Alpam  v  ozadju.

Stavba  je  zgrajena  po sistemu  nizko-energetske hiše z  Ytong  termo zidaki,  ki v kombinaciji z  izbranim fasadnim sistemom z kameno volno,  ustvarja  ugodno bivalno klimo ter zmanjšuje   količino potrebne energije  za ogrevanje in hlajenje  objekta.       

Zasnovana je  kot večstanovanjska stavba s tremi stanovanjskimi enotami ter  dvema poslovnima  prostoroma.   Naprodaj  sta  še  dve  stanovanjski enoti  ter  en poslovni prostor. 

STANOVANJE  S5  je izredno prostorno  triinpolsobno  stanovanje v mansardi  stavbe,  z  odlično  razporeditivijo prostorov. primerno tudi  za  številčnejšo  družino,  s   tremi  balkoni in krasnim razgledom. 

Na  Gorenjskem  skorajda ni  primerljivih  stanovanja s podobno  izmero  ter   izredno  domiselno  in uporabno zasnovano razporeditvijo prostorov, kot jih ponuja to stanovanje. 

Obega:  predsobo, izredno prostoren in svetel osrednji bivalni prostor ( 46 m2), ki  združuje  kuhinjo  z  jedilnico   in  dnevno  sobo,  sledita  dve  veliki spalnici,  otroška  soba  (kabinet),  garderobni prostor,  prostorna  kopalnice   ter    ločeno stranišče. 

Iz  bivalnega  prostora  sta  dva  izhoda na  dva  ločena  balkona,   izhod na  balkon  pa je  tudi iz  obeh  spalnic  ter kopalnice.

Skupna izmera  bivalnih  prostorov   znaša  121  m2,   skupan  izmera balkonov  znaša  29,60  m2,  

K  stanovanju  pripada  tudi:  

a) shramba v izmeri 3 m2,  ki  se nahaja v  kletni etaži stavbe,

b) parkirno mesto v  podzemni garaži kletni etaži  stavbe   v izmeri   15,70 m2,

c) eno parkirno mesto na urejenem  zunanjem  parkirišču v izmeri 14  m2.

Stanovanje  bo vseljivo  predvidoma  v  decembru 2023.

Na  priloženih  fotografijah si lahko  ogledate računalniško izdelano komercialno 3D projekcijo  končnega  izgleda  zaključenega in opremljenega  stanovanja,     ter  posnetke  aktualnega  stanja  gradnje, oziroma  gradbišča,.  

Stanovanjski prostori so  ogrevani z lastnim sistemom  talnega  centralnega ogrevanja  z plinsko pečjo ( zemeljski plin),  z  možnostjo  naknadne  nadgradnje ogrevanja s  toplotno  črpalko.

Stanovanje  S5 je  izjemno stanovanje,  prostorno,  sončno, z  odličnimi razgledi, in kot  tako, predstavlja  odlično priložnost  za   bodočega lastnika,  da ga z nekaj domišljije  spremenil v  luksuzno,  razkošno  PENTHAUSE stanovanje,   z ozelenjenimi balkoni. 

Stanovanje  bo vseljivo  predvidoma  v  decembru 2023.

Na  priloženih  fotografijah si lahko  ogledate računalniško izdelano komercialno 3D projekcijo  končnega  izgleda  zaključenega in opremljenega  stanovanja,  ter  posnetke  aktualnega  stanja  gradnje, oziroma  gradbišča,.  

Dodali  smo tudi poglede iz balkonov v  novograjeni stavbi  ter  izgled sosednje  stavbe z sedmimi  stanovanjskimi enotami, ki jo je v lasnkem letu  izgradil, prodal  in izočil v posest kupcem  isti investitor.  Na  primeru te sosednje stavbe  si lahko  ogledate izgled in kvaliteto  izvedbe  stavbe  kot  tudi  okolice  stavbe. 

Stanovanjski prostori so  ogrevani z lastnim sistemom  talnega  centralnega ogrevanja  z plinsko pečjo ( zemeljski plin),  z  možnostjo  naknadne  nadgradnje ogrevanja s  toplotno  črpalko.  V  dnemvnem  prostoru je  izdelana  predpriprava za   vgradnjo  kamnina na  drva.  

Kupec  pri realizaciji nakupa  oglaševanega  stanovanja  ne plača  stroškov posredovanja pri prometu z nepremičninami.

Oglaševana  cena  vsebuje  DDV  ( 9.50 %). 

Prosimo  stranke, ki jih  nepremičnina zanima,  da za vse informacije pokličejo  našo  družbo Makler Bled d.o.o,,  obenem pa se bomo  lahko dogovorili za ogled nepremičnine.  Prosimo  stranke, naj  ne  ogledujejo nepremičnine sami,  ter brez predhodne najave.

Three and a half bedroom apartment in a newly built building VILA ZAVRŠNICA II. 

At the foot of the Karavanke Mountains, on the edge of the forest, in a sheltered position with beautiful views towards the Julian Mountains, in the Završnice valley in Moste, a completely new residential area has grown up in the last decade, with modern apartment houses and multi-apartment buildings.  

In the southern part of the new housing estate, we are building a building called Vila Završnica II, with five units, three residential units and two commercial premises.

The Završnica valley takes its name from the Završnica stream, which flows into the valley from below the Zelenica mountain and flows into a beautifully landscaped artificial lake in the valley. The Završnica Valley, with its reservoir and recreational park, is only 300 metres from the building.

Vila Završnica II is south-west-facing and enjoys all-day sunshine, with views from the upper floors of the building over the valley of the Sava Dolinka and beyond to the Mežakla Plateau and the Julian Alps in the background.

The building is constructed according to the low-energy house system with Ytong thermo bricks, which, in combination with the chosen stone wool facade system, creates a favourable living climate and reduces the amount of energy needed for heating and cooling the building.       

It is designed as a multi-apartment building with three residential units and two commercial spaces.   Two more residential units and one commercial space are for sale

APARTMENT S5 is an extremely spacious three-and-a-half bedroom apartment in the attic of the building, with an excellent layout of the rooms.Suitable for a larger family, with three balconies and great views. 

There are almost no comparable apartments in Gorenjska with a similar footprint and a very clever and useful layout of the rooms as this apartment offers. 

It comprises: an entrance hall, an extremely spacious and bright central living area (46 m2) combining kitchen with dining room and living room, followed by two large bedrooms, a children's room (study), a dressing room, spacious bathrooms and a separate toilet. 

From the living area there are two exits to two separate balconies, and there is also an exit to the balcony from both bedrooms and the bathroom.

The total living area is 121 m2 and the balconies have a total area of 29.60 m2,  

The apartment also has:  

a) a storage room of 3 m2, located in the basement of the building,

b) a parking space in the underground garage on the basement floor of the building, measuring 15.70 m2,

c) one parking space in the landscaped outdoor parking area of 14 m2.

The apartment is expected to be available for occupation in December 2023.

In the attached photos you can see a computer generated commercial 3D projection of the final appearance of the completed and furnished apartment, as well as images of the current state of construction, or the construction site.  

The residential premises are heated by their own underfloor central heating system with a gas stove ( natural gas), with the possibility of a subsequent heating upgrade with a heat pump.

Apartment S5 is an exceptional apartment, spacious, sunny, with excellent views, and as such, represents a great opportunity for the future owner to transform it with some imagination into a luxurious, luxurious PENTHOUSE apartment, with green balconies. 

The apartment is expected to be available for occupancy in December 2023.

In the attached photos you can see a computer-generated commercial 3D projection of the final appearance of the completed and furnished apartment, as well as shots of the current state of construction, or the construction site.  

We have also added the views from the balconies of the newly built building and the appearance of the neighbouring building with seven residential units, which was built, sold and handed over to the buyers by the same investor in the last year.  In the example of this neighbouring building, you can see the appearance and quality of the construction of the building as well as the surrounding area. 

The residential premises are heated by their own underfloor central heating system with a gas stove (natural gas), with the possibility of a subsequent heating upgrade with a heat pump.  In the bottom room there is a pre-preparation for the installation of a wood-burning stove.  

The buyer does not pay any real estate brokerage costs for the purchase of the advertised apartment.

The advertised price includes VAT ( 9.50%).

Similar real estates nearby

Gorenjska, Radovljica
 • Apartment 3.5 room
 • PS2891886685907962PJ
 • 100 m²
 • 2020
 • 4
 • 3
269,000
More
Gorenjska, Radovljica
 • Apartment 4 room
 • PS02273
 • 190 m²
 • 435 m²
 • 2007
 • 1
 • 3
 • 2
 • 4
262,000
More
Gorenjska, Kranj
 • Apartment 4 room
 • PS050123-7
 • 119 m²
 • 2023
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
393,000
More
Gorenjska, Kranj
 • Apartment 4 room
 • PS050123-6
 • 119 m²
 • 2023
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
393,000
More
Gorenjska, Kranj
 • Apartment 4 room
 • PS280922
 • 219 m²
 • 2001
317,000
More
Gorenjska, Kranj
 • Apartment 3 room
 • PS00377J
 • 79 m²
 • 2023
269,522
More

Gorenjska