Filter 7

9,000per month

  • Information
  • Description

Real estate details

Real estate type
House Detached
Ad code
OH00022EC
size
680 m²
parcel
696 m²
year of building
2008
flat
Ground floor + first floor + second floor + attic

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana
area
Vič Rudnik
location
Rožna dolina
Position
City/town
Description
Oddamo vilo v srcu Rožne doline, v delu kjer se gradijo nove vile ali pa prenavljajo stare. Vila je bila zgrajena za trenutnega lastnika.

Vila je novejše sodobne gradnje, kljub izgledu klasične vile, grajena protipotresno z železobetonsko konstrukcijo, s stopniščem v vogalu vile in dvigalom.

Ima štiri etaže (pol klet, visoko pritličje, nadstropje in terasno etažo).
V pol kleti je prostor za 5 do 6 avtomobilov ostale etaže so tako urejene da se lahko prilagodijo novemu uporabniku. Zaradi dobro umeščenega stopnišča in dvigala se veila lahko tudi razdeli v več stanovanjskih enot.

Pred hišo je velika pokrita terasa, vrt je kompletno ograjen in intimen.

Hiša je vseljiva v parih mesecih.

Pogoj najemodajalca za sklenitev posla:
- Minimalna doba najema 60 mesecev,
- Znesek varščina znaša: 20.000 EUR,
- Najemnik prevzame v plačilo del dodatnih storitev, tj. sestave najemne pogodbe, kar vključuje naslednja dejanja posrednika: izvedbo primopredaje nepremičnine in sestavo zapisnika, sodelovanje pri prepisu naročnin, pripravo in hrambo slikovnega gradiva, skladno s cenikom, navedenim v splošnih pogojih poslovanja nepremičninske družbe tako, da najemnik pri oglaševani najemnini in trajanju najema plača enkratni znesek za dodatne storitve 9.000 EUR plus 22 % DDV, skupaj 10.980 EUR
DDV se obračuna samo na dodatne storitve, ne pa tudi na najemnino!

We are renting a villa in the heart of Rožna dolina, in the part where new villas are being built or old ones are being renovated. The villa was built for the current owner.

The villa is a newer modern construction, despite the appearance of a classic villa, built anti-seismic with a reinforced concrete structure, with a staircase in the corner of the villa and an elevator.

It has four floors (half basement, high ground floor, first floor and terrace floor).
In the basement there is space for 5 to 6 cars, the other floors are arranged so that they can be adapted to the new user. Due to the well-located staircase and elevator, the veil can also be divided into several residential units.

In front of the house is a large covered terrace, the garden is completely fenced and intimate.

The house is ready to move in in a couple of months.

Landlord \'s condition for concluding the deal:
- Minimum rental period 60 months,
- The amount of the security is: EUR 20,000,
- The lessee takes over part of the additional services, ie. composition of the lease agreement, which includes the following actions of the broker: handover of the property and the preparation of minutes, participation in the transcription of subscriptions, preparation and storage of pictorial material, in accordance with the price list specified in the general terms and conditions. one - off amount for additional services EUR 9,000 plus 22% VAT, total EUR 10,980
VAT is charged only on additional services, not on rent!

Building energy certificate

Required heat for heating
Class B2
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
0 15 35 60 105 150 210 300+

Similar real estates nearby

Ljubljana, Vič Rudnik, Vič
  • House Detached
  • OH26021AP
  • 430 m²
  • 791 m²
  • 2000
6,000per month
More

Ljubljana