Filter 7

4,200per month

  • Information
  • Description

Real estate details

Real estate type
House Detached
Ad code
OH25643EC
size
330 m²
parcel
987 m²
year of building
2010
flat
Ground floor + attic
year of refurbishing
2022

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana - suburbs
area
Medvode
location
Smlednik
Position
Countryside
Description
Opis hiše:
Oddamo, NOVO večjo, samostojno dvoetažno hišo. Hiša se nahaja v urejenem naselju samo novejših hiš in se ravnokar zaključuje.

Lokacija:
Hiša je locirana v urejenem, privatnem naselju, tik ob golf igrišču, samo 7 minut vožnje od urbane okolice, to je od trgovine Spar in Merkator, lekarne, pošte, LPP postaje, ter nekaj dobrih restavracij.
Osnovno šolske otroke pobere v naselju šolski avtobus in jih pelje do šole in nazaj. Sicer pa je šola samo par minut vožnje stran.

.

Velikost:
Ima skoraj 330 m2 bruto bivalne površne v samo dveh etažah to je pritličje, kjer se nahajajo zelo veliki bivalni prostori in nadstropje kjer so 4 spalnice in 2 kopalnici.

Opremljenost:
Hiša bo delno opremljena, to so kuhinja z belo tehniko, kopalnice in nekaj vgradnih omar. Vseljiva bo konec leta 2022 ali začetek 2023.

Pogoj prodajalca za sklenitev posla:
Pogoj najemodajalca za sklenitev posla:
- Minimalna doba najema 36 mesecev,
- Znesek varščina znaša: 5.000 EUR,
- Najemnik prevzame v plačilo del dodatnih storitev, tj. sestave najemne pogodbe, kar vključuje naslednja dejanja posrednika: izvedbo primopredaje nepremičnine in sestavo zapisnika, sodelovanje pri prepisu naročnin, pripravo in hrambo slikovnega gradiva, skladno s cenikom, navedenim v splošnih pogojih poslovanja nepremičninske družbe tako, da najemnik pri oglaševani najemnini in trajanju najema plača enkratni znesek za dodatne storitve 4.200 EUR plus 22 % DDV, skupaj 5.124 EUR
DDV se obračuna samo na dodatne storitve, ne pa tudi na najemnino!

Description of the house:
For rent, a NEW larger, independent two-story house. The house is located in a neat neighborhood of only newer houses and is just being completed.

Location:
The house is located in a neat, private settlement, right next to the golf course, only a 7-minute drive from the urban area, i.e. Spar and Merkator, pharmacy, post office, LPP station, and some good restaurants.
A school bus picks up elementary school children in the village and takes them to school and back. Otherwise, the school is only a few minutes\' drive away.

.

Size:
It has almost 330 m2 of gross living surface in only two floors, that is, the ground floor, where there are very large living spaces, and the first floor, where there are 4 bedrooms and 2 bathrooms.

Equipment:
The house will be partially furnished, i.e. a kitchen with white goods, bathrooms and some built-in wardrobes. It will be ready for occupancy at the end of 2022 or the beginning of 2023.

Seller\'s condition for closing the deal:
Lessor\'s condition for concluding a deal:
- Minimum rental period 36 months,
- The bail amount is: EUR 5,000,
- The lessee accepts part of the additional services in payment, i.e. drawing up the rental agreement, which includes the following actions of the intermediary: execution of the handover of the real estate and drawing up of minutes, participation in the transcription of subscriptions, preparation and storage of image material, in accordance with the price list specified in the general terms and conditions of the real estate company, so that the tenant pays the advertised rent and duration of the lease one-time amount for additional services EUR 4,200 plus 22% VAT, total EUR 5.124
VAT is charged only on additional services, not on rent!

Ljubljana - suburbs