Filter 7

7.00/m² per month

 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Services
Ad code
RE ID 1002
size
404 m²
year of building
1952

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana
area
Moste Polje
location
Nove Jarše
Description

Poslovni prostor predstavlja celotno 2. nadstropje v stavbi (bivši SAP) s 4-imi nadstropji. Skupna površina poslovnih prostorov znaša 376,90 m2, k temu še pripada kletna shramba v izmeri 27,20 m2. Tako znaša skupna neto površina 404 m2.

Objekt je bil zgrajene leta 1952, na naslovu Središka ulica 4, 1000 Ljubljana. Prostori so glede na starost potrebni obnove oz. osvežitve.

Na objektu so bile v sklopu upravnika že urejene posamezne izboljšave (nov sistem ogrevanja in nove instalacije). Vzpostavitev etažne lastnine je v teku. Dostop omogočen tudi invalidom, saj je v objektu dvigalo. Parkirišče pred zgradbo obsega cca 10 parkirnih mest in je v skupni rabi. 

Posamezna etaža je dobro funkcionalno zasnovana, saj je ločena na dva trakta, levi in desni, ki pa ju je možno tudi povezati v celovito enoto. Predelne stene niso nosilne in je možna ureditev v "open space".

Nepremičnina se nahaja v pretežno poslovno - stanovanjskem naselju, v neposredni bližini BTC-ja. V bližini se nahaja vsa infrastruktura: LPP postajališče, AC obroč, restavracije, trgovine,... 

Ljubljana - ena najhitreje razvijajočih se evropskih prestolnic

Ljubljana je glavno in največje mesto Slovenije, s skoraj 300.000 prebivalci. Prepoznavna je zaradi svoje bogate zgodovine, živahnega mestnega utripa, odličnega razmerja med urbanimi in zelenimi površinami ter visokega življenjskega standarda. V zadnjih nekaj letih postala zelo priljubljena turistična destinacija. V Ljubljani deluje več kot 40.000 podjetij, ki ustvarijo več kot 25% slovenskega BDP-ja. Izobraženost prebivalstva, zaposlitveni potencial, višina povprečne plače in razvojne možnosti so precej nad slovenskim povprečjem. Mesto ima izjemno strateško lego. Leži na presečišču glavnih tranzicijskih poti, ki povezujejo severno in zahodno Evropo z vzhodno Evropo in Balkanom. (vir: www.stat.si, www.ljubljana.si)

V kolikor se zanimate za najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo ne zavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

The business space represents the entire 2nd floor of the building (formerly SAP) with 4 floors. The total area of ​​business premises is 376.90 m2, to which belongs the basement storage measuring 27.20 m2. Thus, the total net area is 404 m2.

The building was built in 1952, at Središka ulica 4, 1000 Ljubljana. Depending on the age, the premises need renovation or refreshments.

As part of the manager, individual improvements have already been arranged at the facility (new heating system and new installations). The establishment of condominiums is in progress. Disabled access is also available, as there is a lift in the building. The parking lot in front of the building has about 10 parking spaces and is shared.

The individual floor is well functionally designed, as it is separated into two tracts, left and right, which can also be connected into a complete unit. Partitions are not load-bearing and can be arranged in an "open space".

The property is located in a predominantly business - residential area, in the immediate vicinity of BTC. Nearby is all the infrastructure: LPP stop, AC ring, restaurants, shops, ...

If you are interested in buying or renting a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/.

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Building energy certificate

Required heat for heating
Class D
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
0 15 35 60 105 150 210 300+

Similar real estates nearby

Ljubljana, Bežigrad
 • Business Premises Office
 • OP22034GAL
 • 50 m²
 • 2019
 • 1
11.50/m² per month
More
Ljubljana, Bežigrad
 • Business Premises Office
 • OP22032GAL
 • 81 m²
 • 2023
 • 1
11.00/m² per month
More
Ljubljana, Bežigrad
 • Business Premises Office
 • OP22033GAL
 • 31 m²
 • 2023
 • 1
12.00/m² per month
More
Ljubljana, Bežigrad
 • Business Premises Office
 • OP0301GAL
 • 177 m²
 • 2019
 • 1
10.50/m² per month
More
Ljubljana, Bežigrad
 • Business Premises Office
 • OP22031GAL
 • 94 m²
 • 2023
 • 1
11.00/m² per month
More
Ljubljana, Bežigrad
 • Business Premises Office
 • FF_202303221403
 • 27 m²
 • 1970
450per month
More

Ljubljana