Filter 7

6.00/m² per month

 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Office
Ad code
RE ID 6461-001
size
686 m²
year of building
2000

Location information

country
Slovenia
region
Pomurska
area
Murska Sobota
location
Murska Sobota
Description

Nepremičnina v naravi predstavlja dvo-etažni pisarniški prostor na križišču Ulice Staneta Rozmana in Gregorčičeve ulice. Objekt je bil grajen leta 2000, skupaj obsega 6 etaž, od tega je poslovni del v etažah P + 4, medtek ko je 5. nadstropje za stanovanjsko rabo. 

Pisarniški prostori obsegajo celotno 2. in 3. nadstropje. Dostopni so z dvigalom ali po skupnem zunanjem stopnišču ter tudi povezani z notranjim kovinskim stopniščem. V vsaki etaži je na voljo čajna kuhinja ter ločene sanitarije (Ž in M).
Prezračevanje in klimatizacija sta urejena centralno - split sistem. Ogrevanje je urejeno radiatorsko in konvektorsko.

Nepremičnina je v ZK vpisana pod ID znak: del stavbe 105-9889-12, ki skupaj obsega 686,40 m2, kar znese 343,20 m2 po etaži. Objekt je grajen na parcelni št. 1252/2, k.o. 105 Murska Sobota, skupno parkirišče pa je urejeno na parcelni št. 1252/3, k.o. 105 Murska Sobota. 

Cena najema je 6 €/m2 + DDV + stroški.

Možen je nakup po etažah.

Murska Sobota je mesto s cca 11.000 prebivalci in predstavlja središče Prekmurja oziroma Pomurske regije. V mestu je sedež več kulturnih ustanov regionalnega značaja, med drugim tudi sedež Evangeličanske cerkve v Sloveniji. 
Murska Sobota leži na suhem prodnatem terenu na nadmorski višini 190 m. Njena središčna lega med avstrijsko in madžarsko mejo ji daje vlogo prometnega vozlišča. Iz mesta potekajo ceste na vse strani Prekmurja in v sosednje države. Z Madžarsko je povezana tudi z železniško progo preko Hodoša.
(vir: www.wikipedia.org).

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Two-story office space at the intersection of Staneta Rozman Street and Gregorčičeva Street. The building was built in 2000 and has a total of 6 floors, of which the business part is on floors P + 4, while the 5th floor is for residential use.

The office space covers the entire 2nd and 3rd floor. They are accessible by elevator or via a common external staircase and are also connected by an internal metal staircase. Each floor has a kitchenette and separate toilets (F and M).
Ventilation and air conditioning are arranged centrally - split system. Heating is provided by radiators and convectors.

The property is registered under the ID sign: part of the building 105-9889-12, which covers a total of 686.40 m2, which amounts to 343.20 m2 per floor. The building is built on plot no. 1252/2, registered office 105 Murska Sobota, and the common parking lot is arranged at lot no. 1252/3, c.o. 105 Murska Sobota.

The rental price is €6/m2 + VAT + expenses.

It is possible to purchase by floors.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible.

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Similar real estates nearby

Pomurska, Murska Sobota
 • Business Premises Multipurpose
 • OP00018MK
 • 30 m²
 • 1990
9.00/m² per month
More
Pomurska, Murska Sobota
 • Business Premises Office
 • OP00062AO
 • 61 m²
 • 1988
700per month
More
Pomurska, Gornja Radgona
 • Business Premises Multipurpose
 • OP4647768MR
 • 122 m²
 • 2021
1,040per month
More
Pomurska, Gornja Radgona, Stavešinski Vrh
 • Business Premises Large complex
 • PP4647138MR
 • 1,832 m²
 • 1995
2.00/m² per month
More
Pomurska, Gornja Radgona
 • Business Premises Office
 • OP4647193MR
 • 49 m²
 • 2000
 • 1
8.00/m² per month
More
Pomurska, Gornja Radgona
 • Business Premises Multipurpose
 • OP4646758MR
 • 63 m²
 • 2000
700per month
More

Pomurska