Filter 7

9.50/m² per month

 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Office
Ad code
RE ID 2167-003
size
367 m²
year of building
1977

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana
area
Moste Polje
location
Nove Jarše
Description

Opremeljeni poslovni prostori se nahajajo v I. nadstropju poslovne stavbe Primorje, zgrajene leta 1977, na naslovu Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana. Prostori so v obstoječem stanju. Objekt ima recepcijo in po dvoje dvigal.

Posamezna etaža je dobro funkcionalno zasnovana, saj je ločena na dva trakta, levi in desni, ki pa ju je možno tudi povezati v celovito enoto.

Neto tlorisna površina je 367,02 + solastniški delež na splošnih skupnih delih stavbe v deležu do 1400/10000.

Možnost nakupa/najema zunanjih parkirnih mest ob objektu Prodaja: 7.300,00 EUR/PM + pripadajoči davek Oddaja: 65,00 EUR/PM/mesec + pripadajoči davek.

Nepremičnina se nahaja v pretežno stanovanjskem naselju, v neposredni bližini BTC-ja. V bližini se nahaja vsa infrastruktura: LPP postajališče, AC obroč, restavracije, trgovine,...

Ljubljana je glavno in največje mesto Slovenije, s skoraj 300.000 prebivalci. Prepoznavna je zaradi svoje bogate zgodovine, živahnega mestnega utripa, odličnega razmerja med urbanimi in zelenimi površinami ter visokega življenjskega standarda. V zadnjih nekaj letih postala zelo priljubljena turistična destinacija. V Ljubljani deluje več kot 40.000 podjetij, ki ustvarijo več kot 25% slovenskega BDP-ja. Izobraženost prebivalstva, zaposlitveni potencial, višina povprečne plače in razvojne možnosti so precej nad slovenskim povprečjem. Mesto ima izjemno strateško lego. Leži na presečišču glavnih tranzicijskih poti, ki povezujejo severno in zahodno Evropo z vzhodno Evropo in Balkanom. (vir: www.stat.si, www.ljubljana.si)

Osrednjeslovenska regija velja  za središče Slovenije. Regija spada med najbolj poseljeno in po številu prebivalcev največjo statistično regijo v Sloveniji. Poleg ugodne lege sta njeni pomembni prednosti dobra prometna povezava in dejstvo, da se v regiji nahaja glavno mesto Slovenije. Regija velja za gospodarsko najbolj razvito, saj proizvede nekaj več kot tretjino celotnega slovenskega BDP-ja, od tega več kot tri četrtine v storitvenih dejavnostih.

V kolikor se zanimate za nakup/najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Equipped business premises are located on the first floor of the Primorje office building, built in 1977, at the address Gradnikova brigade 11, 1000 Ljubljana. The premises are in the existing condition. The facility has a reception and two elevators.

Možnost nakupa/najema zunanjih parkirnih mest ob objektu Prodaja: 7.300,00 EUR/PM + pripadajoči davek Oddaja: 65,00 EUR/PM/mesec + pripadajoči davek.

If you are interested in buying or renting a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Similar real estates nearby

Ljubljana, Moste Polje, Nove Jarše
 • Business Premises Office
 • OP2599246002144DH
 • 363 m²
 • 2006
 • 2
14.50/m² per month
More
Ljubljana, Moste Polje, Moste
 • Business Premises Office
 • OP21657ND
 • 360 m²
 • 2020
 • 2
4,320/m² per month
More
Ljubljana, Moste Polje, Nove Jarše
 • Business Premises Office
 • RE ID 2167-005
 • 369 m²
 • 2011
10.50/m² per month
More
Ljubljana, Moste Polje, Nove Jarše
 • Business Premises Office
 • RE ID 2167-004
 • 367 m²
 • 2006
11.00/m² per month
More
Ljubljana, Bežigrad
 • Business Premises Office
 • RE ID 914-BT
 • 370 m²
 • 2015
10.00/m² per month
More
Ljubljana, Bežigrad
 • Business Premises Office
 • OP26467EC
 • 363 m²
 • 2007
14.50/m² per month
More

Ljubljana