REAL nekretnine d.o.o.

Verdieva 5, 51000 Rijeka, Croatia