Filter 8

543,000

 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
House Detached
Ad code
RE ID 2170
features
Unfurnished
size
509 m²
parcel
2,786 m²
year of building
2007

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana - suburbs
area
Medvode
location
Smlednik
Description

Predmet prodaje je nedokončana stanovanjska stavba na naslovu Smlednik 19. Objekt se nahaja na mirni lokaciji v gozdu, pod starim Smledniškim gradom, do njega pa vodi neasfaltirana pot.

Stavba je bila do cca. III. gradbene faze zgrajena l. 2007. Objekt obsega 3 etaže (klet, pritličje in nadstropje), neto površina po PGD dokumentaciji znaša 509 m2.  Za objekt je bilo l. 2002 pridobljeno gradbeno dovoljenje, izvedena dela so deloma neskladna z izdanim gradbenim dovoljenjem.

Objekt predstavlja izvrstno investicijsko priložnost, zato je predvidena prodaja vmesnemu kupcu (novemu investitorju) na način "videno-kupljeno".

V ceno ni vključen pripadajoči davek. Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

The object of sale is an unfinished residential building at the address Smlednik 19. The building is located in a quiet location in the forest, under the old Smlednik castle, and an unpaved road leads to it.

The building was up to approx. III. construction phase built in 2007. The building consists of 3 floors (basement, ground floor and first floor), the net area according to the PGD documentation is 509 m2. The object was l. Building permit obtained in 2002, the works performed are partly inconsistent with the issued building permit.

The building represents an excellent investment opportunity, therefore it is intended to be sold to an intermediate buyer (new investor) on a "seen-bought" basis.

The price does not include the corresponding tax. The property is sold "as is" clause.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/.

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Similar real estates nearby

Ljubljana - suburbs, Logatec
 • House Semi-detached
 • 2023091885DQP
 • 200 m²
 • 320 m²
 • 2005
385,000
More
Ljubljana - suburbs, Ig
 • House Detached
 • PH180985907996PJ
 • 264 m²
 • 542 m²
 • 2003
 • 4
 • 2
365,000
More
Ljubljana - suburbs, Medvode, Hraše
 • House Detached
 • PH2599246004813AT
 • 531 m²
 • 1,534 m²
 • 2002
570,000
More

Ljubljana - suburbs