Filter 8
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Holiday Home Other
Ad code
RE ID 136-003
size
34 m²
year of building
2000

Location information

country
Slovenia
region
Podravska
area
Hoče - Slivnica
location
Hočko Pohorje

Property equipment

Tags

 • Odstrani obrazec za nezavezujoče ponudbe
 • Izklicna cena
Description

ORGANIZIRANA JE E-DRAŽBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE - RECEPCIJA V OBJEKTU B2 NA MARIBORSKEM POHORJU:

Predmet prodaje je nepremičnina z ID znakom del stavbe 699-765-13 (ID 5513352) v izmeri 34,38 m2, V turističnem naselju Bolfenk prodamo prostore recepcije v izmeri 34,38 m2, ki se nahaja v pritličju apartmajske hiše B2. Gre za večapartmajski objekt v turističnem naselju Bolfenk, ki se nahaja na cca 1050 m n.v. Po etažnem  načrtu je v objektu 13 bivalnih enot in 1 nebivalna. Nepremičnina ima ločen vhod iz smeri skupnega parkirišča, ki je na južni strani.

Razpisni elementi:

 • rok za prijavo do: 14. 11. 2023 do 23:59:59 ure,
 • rok za plačilo varščine do: 14. 11. 2023,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca do: 15. 11. 2023,
 • datum dražbe: 17. 11. 2023 ob 10. uri,
 • izklicna cena: 45.900,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2 % DPN / 22 % DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga plača kupec,
 • varščina: 3.000,00 EUR,
 • korak draženja: 1.000,00 EUR,
 • prijava na e-dražbo https://sdh.edrazbe.si/.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno. 

Pohorje je največje smučarsko središče v Sloveniji, ki nudi after-ski zabave, sproščanje v wellnesih, kolesarjenje, pohodništvo, pokušine vin in izjemno kulinariko.

Maribor je ena od 10 najboljših turističnih destinacij:

 • Maribor je bil leta 2012 evropska prestolnica kulture.
 • Maribor je bil v več svetovnih medijev priznan kot ena izmed najboljših 10 svetovnih turističnih destinacij.
 • Maribor je središče ene najhitreje rastočih turističnih destinacij v Sloveniji.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

E-AUCTION FOR THE PURCHASE OF PROPERTY - RECEPTION IN BUILDING B2 IN MARIBORSKO POHORJE.

Tender elements:

 • application deadline: November 14, 2023 at 11:59:59 p.m.,
 • deadline for the payment of the deposit until: 14 November 2023,
 • deposit payment visible on the seller's account until: 15 November 2023,
 • auction date: 17 November 2023 at 10 a.m.,
 • asking price: EUR 45,900.00, without the corresponding tax which is paid by buyer,
 • deposit: EUR 3,000.00,
 • bidding step: EUR 1,000.00,
 • registration for the e-auction https://sdh.edrazbe.si/.

Real estate with the ID sign part of the building 699-765-13 (ID 5513352) measuring 34.38 m2. In the tourist resort of Bolfenk, we are selling the reception area measuring 34.38 m2, which is located on the ground floor of apartment house B2. It is a multi-apartment building in the tourist resort of Bolfenk, which is located at approx. 1050 m above sea level. According to the floor plan, the building has 13 residential units and 1 non-residential unit. The property has a separate entrance from the direction of the common parking lot, which is on the south side.

The listed price does not include VAT. The property is sold "as is" clause.

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

Similar real estates nearby

Podravska, Zavrč, Gorenjski Vrh
 • Holiday Home House
 • TPGorenjskivrh44NSV
 • 45 m²
 • 8,389 m²
 • 2023
 • 1
 • 1
 • 2
55,000
More

Podravska