Filter 8
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Services
Ad code
RE ID 42-217
size
320 m²
year of building
2010
year of refurbishing
2016

Location information

country
Slovenia
region
South Primorska
area
Koper/Capodistria
location
Koper
Description

Naselje Nokturno se nahaja na brežini Markovca v Kopru in obsega tri nize večstanovanjskih objektov s skupno 235 stanovanji s pripadajočimi shrambami in parkirnimi prostori. Objekti so bili zgrajeni leta 2010, uporabno dovoljenje pa je bilo izdano v marcu 2011. Naselje z odlično lokacijo nudi razgled na Koprski in Tržaški zaliv in privlačen morski ambient. Umaknjeno je od mestnega vrveža, hkrati pa nudi bližino potrebne infrastrukture za hiter dostop do obalnih mest ter sosednjih držav.

Dvoetažni poslovni prostor z oznako F-K-PP1, zgrajen do III. podaljšane gradbene faze, se nahaja v pritlični in kletni etaži objekta F, Kvedrova cesta 28, Koper in je namenjen mirnim dejavnostim. Neto tlorisna površina znaša 319,50 m2 (GURS podatek). V notranjosti je poslovni prostor v grobem stanju brez ometov, estrihov, brez obdelanih stropov in brez priklopov na deloma pripravljene instalacijske vode. Dostop do pritličnega dela je urejen iz vzhodne in južne strani objekta, dostop do kletnega dela pa po zunanjih stopnicah na južnem delu objekta. Izdelava notranjih stopnic v poslovnem prostoru ni predmet ponudbe/prodaje.
Poslovnemu prostoru pripada večnamenski prostor/shramba, ki se nahaja v 2. garažni etaži, tri zunanja parkirna mesta z oznakami F2, F3 in F4 in osem parkirnih mest, ki se nahajajo v 2., 3. in 4. garažni etaži objekta F, od katerih je nekaj ožjih, manj funkcionalnih.   
Razpoložljiva projektna dokumentacija za naselje Nokturno se nahaja pri upravniku stavbe F.

Nepremičnina lahko predstavlja dobro investicijsko priložnost. Prodaja se po načelu videno kupljeno.

Ogledi predmetnih nepremičnin so možni po predhodnem dogovoru s prodajalcem (kontaktni podatki spodaj).

V ceno ni vključen pripadajoči davek - 22% DDV. 

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo in podpisano listino "Nokturno - Popis lastnosti" ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Two-story business premises marked F-K-PP1, built up to III. extended construction phase, is located on the ground and basement floors of building F, Kvedrova cesta 28, Koper and is intended for peaceful activities. The net floor area is 319.50 m2 (GURS data). Inside, the commercial space is in rough condition without plaster, screeds, without treated ceilings and without connections to partially prepared installation water. Access to the ground floor part is arranged from the east and south sides of the building, while access to the basement part is via external stairs in the south part of the building. The construction of internal stairs in commercial premises is not subject to offer/sale.
The business space includes a multi-purpose room/storage located on the 2nd garage floor, three outdoor parking spaces marked F2, F3 and F4 and eight parking spaces located on the 2nd, 3rd and 4th garage floors of building F. some of which are narrower, less functional.
The available project documentation for the Nokturno settlement can be found at the building manager F.

The listed price does not include VAT. The property is sold "as is" clause.

If you are interested in buying or renting a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. 

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/.

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Building energy certificate

Required heat for heating
Class B1
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
0 15 35 60 105 150 210 300+

Similar real estates nearby

South Primorska, Koper/Capodistria, Šmarje
 • Business Premises Services
 • PP27289ZĐ
 • 123 m²
 • 2025
282,728
More
South Primorska, Sežana
 • Business Premises Services
 • PP00434J
 • 242 m²
 • 1989
400,000
More
South Primorska, Koper/Capodistria, Koper
 • Business Premises Multipurpose
 • ID 39
 • 438 m²
 • 2013
0.00
More
South Primorska, Koper/Capodistria, Koper
 • Business Premises Services
 • PP60994VV
 • 156 m²
 • 1995
370,000
More

South Primorska