Filter 8
  • Information
  • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Industrial complex
Ad code
RE ID 1623
size
4,635 m²
parcel
6,425 m²
year of building
1960

Location information

country
Slovenia
region
Savinjska
area
Celje
location
Celje
Description

Nepremičnine v naravi predstavljajo del bivšega kompleksa AERO v CELJU. Obsegajo poslovno industrijsko stavbo površine cca 4.600 m2 in pomožne stavbe skupne površine cca 1.500 m2. Parkirne in funkcionalne površine okoli stavb obsegajo 3.100 m2.

Poslovno industrijski kompleks v neposredni bližini stadiona Kladivar v Celju. Lokacija je lahko dostopna, objekti so primeri za ralične vrste poslovno, obrtne in industrijske dejavnosti. Nepremičnine se nahajajo na dobro dostopni lokaciji med Dečkovo cesto in Stritarjevo ulico v Celju.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V prodajno ceno ni vključen pripadajoči davek.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Real estate is part of the former AERO complex in Celje. They include a commercial industrial building with an area of approx. 4,600 m2 and auxiliary buildings with a total area of approx. 1,500 m2. The parking and functional areas around the buildings cover 3,100 m2.

Business and industrial complex in the immediate vicinity of the Kladivar stadium in Celje. The location is easily accessible, the facilities are examples for many types of business, craft and industrial activities. The properties are located in an easily accessible location between Dečkova cesta and Stritarjevo ulica in Celje.

The property is sold "as is" clause.

The price does not include the corresponding tax. 

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible.

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

 

Similar real estates nearby

Savinjska, Velenje
  • Business Premises Office
  • RE ID 584
  • 2,561 m²
  • 2018
2,290,000
More

Savinjska